نورنامه هدف از ارائه " نور نامه " جمع آوری ، طبقه بندی و تقدیم برخی موضوعات و مباحث مذهبی در قالب " چراغ نور " با استفاده از پیوندهای منتخب می باشد . http://noornameh.mihanblog.com 2020-08-04T18:28:04+01:00 text/html 2020-07-11T15:12:22+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف http://noornameh.mihanblog.com/post/37 <div><div style="text-align: center;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8403511992/emamezaman.jpg"><br><br></div><br>با عذر تقصیر و کسب اجازه قبلی از محضر نورانی و مقدس ایشان، روحی و ارواح العالمین له الفداه&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div>السلام یا بن النبی المصطفی(ص)، السلام یا بن علی المرتضی(ع)&nbsp;</div><div>السلام ای حجت حق در زمین، السلام ای تو مبیرالکافرین</div><div>السلام ای عروةالوثقای ما، السلام ای مأمن و ماوای ما</div><div>السلام ای واصل ارض و سما، السلام ای مونس دلهای ما</div><div>السلام ای ناجی کل بشر، السلام ای منتقم ای دادگر</div><div>السلام ای حافظ شیعه ز بیم، السلام یابن الصراط المستقیم</div><div>السلام ای وادی حق السلام، السلام ای نور قرآن السلام</div><div>السلام ای آخرین اوصیاء، السلام ای آخرین نور خدا</div><div>السلام ای کاشف الضر السلام، السلام ای منجی عالم سلام</div><div>السلام ای صاحب عصر و زمان، با ظهورت کن جهان را تو امان</div><div>السلام ای داعی راه خدا، السلام ای تو معزالاولیا</div><div>السلام ای حافظ اسرار حق، قائم بالقسط هستی نور حق</div><div>السلام ای سالک راه خدا، ما چرا هستیم از راهت جدا؟</div><div>السلام ای مهدی صاحب زمان، لحظه لحظه می شمارم من زمان</div><div>السلام ای یوسف زهرا بیا، از کنار کعبه تو سر ده ندا</div><div>ای که موعود همه ادیان تویی، ای که تفسیر همه قرآن تویی</div><div>ای که عصمت را تو باشی آخرین، دین حق را گسترانی در زمین</div><div>ای که هستی کل قرآن ترجمان، درعمل آری تو آن را در میان</div><div>ای که عالم بر وجودت قائم است، بهترین نام هایت قائم است</div><div>ای که عالم را تو باشی سر نوشت، دور گردانی جهان از کار زشت</div><div>ای که اصحابت همه خوبان بوند، حضرت عیسی(ع) و همراهان بوند</div><div>ای که دنیا را پر از عدلت کنی، ریشه ظلم و ستم را بر کنی</div><div>ای که تو چشم خدایی در زمین، ای که هستی رحمة للعالمین</div><div>ای که غالب بر همه باطل تویی، ای که درد ما همه، درمان تویی</div><div>تو تمام انبیا را وارثی، تو ز هر غیر خدایی خالصی</div><div>تو همه مستضعفان را ناصری، تو همه مستکبران را هادمی</div><div>تو نگفتی شیعیان را قاعدین، بلکه فرمودی به آنها ناصرین</div><div>تو به یاد شیعه هستی هر زمان، با دعای تو بیابندی امان</div><div>پرچم اسلام در دست شماست، نشر دین حق، همه رسم شماست</div><div>دین خالص را تو آری در ظهور، جاهلان گویند آن را نو ظهور</div><div>دین حق را تو تماماً کاشفی، از رموز آن کتابش واقفی</div><div>در زمانت علم ها کامل شوند، گنج ها کلاً همه ظاهر شوند</div><div>ای که هر جمعه دل ما پر زند، ای خدا آیا که مهدی سر زند؟</div><div>ای خدا تو غیبتش کوتاه کن، قلب عشاقش تمامی شاد کن</div><div>هر که را قلبش ز حبت پر شده، در عمل رهروی آن رهبر شده</div><div>ای بسا چله نشینند مردمان، تا ببینند آن وجودش در میان</div><div>تو بفرمودی به نزد قفل ساز، نیست خیلی این تعب ها کارساز</div><div>سالم و صالح شوید در کارها، خود بپرسم از شما احوال ها*</div><div>ربنا تعجیل فرما در ظهور، تا که ظلمت ها دهد جایش به نور</div><div>ای خدا توفیقمان ده جملگی، تا که خشنودش کنیم در زندگی</div><div>هر چه تقوا و دعاها بیشتر، میشود وقت فرج نزدیک تر<br><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg"><br><br></div><div>* برای مطالعه داستان مرد قفل ساز به آدرس زیر مراجعه فرمایید:&nbsp;<br><br></div><div><a href="http://weblog.rasekhoon.net/webnama/show/690388" target="" title="">http://weblog.rasekhoon.net/webnama/show/690388</a><br><br><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div></div><div><br>سروده : حسن</div><div><br></div><div>عصر جمعه 1399/4/20</div><div><br></div><div><font size="4" color="#006600">کانال "مشق شعر"</font><br><br></div><div><a target="_blank" class="bleLink" href="http://ble.ir/hassan9" style="color: rgb(79, 115, 78); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma, Arial; font-size: large; text-align: -webkit-center;">ble.ir/hassan9</a><font size="4"><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div></font></div><div><br></div><div>آشنایی بیشتر با زندگانی امام زمان (عج) :<br><br></div><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_14" target="" title="">http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_14</a></div> text/html 2017-05-08T10:48:18+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن ای نام تو بهترین سر آغاز http://noornameh.mihanblog.com/post/32 <div align="center"><div align="right"><div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8401983026/besme.jpg"></div><br>283 نکته، از آیه بسم الله الرحمن الرحیم :<br><br><a href="http://ghadeer.org/Book/667" target="" title="">ghadeer.org/Book/667</a></div></div> text/html 2017-05-08T10:47:30+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن نورنامه http://noornameh.mihanblog.com/post/21 <p><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">کاربر گرامی</font><font size="2"><br>با سلام<br></font><font size="2">1- مجموعه چراغ ها شامل هفت چراغ است . در این وبلاگ چراغ نور با عنوان " نور نامه "&nbsp; تقدیم می گردد .&nbsp;<font size="2">جهت آشنایی با سایر چراغ ها</font></font><font size="2"><font size="2"><font color="#CC6600"><font color="#993300"><font color="#993300"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"><font size="2"><font size="4"><font color="#993300">اینجا</font></font></font></a></span></font></font></font></font></font> کلیک بفرمایید.<br>2 <span style="font-size: small;">- عناوین مطالب به ترتیب الفبائی آنها آورده شده است.<br></span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;">3- برای دستیابی کامل به پیوندهای نورنامه ، در مواردی که جلو آنها شماره ای ذکر شده ، روی شماره ها نیز کلیک بفرمائید .<br>4- <font size="2">دسترسی به برخی پیوندها ،</font> نیازمند صرف وقت بیشتری است . از این بابت قبلاً عذرخواهی می شود . <br></span></p><div align="center"><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"><div align="center"><br><img alt="http://s7.picofile.com/file/8236827034/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8236827034/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg"></div></a><a href="http://welinks.ir/" target="" title="رسا"><div align="center"><br></div></a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font color="#006600"><br>فهرست الفبایی عناوین مطالب</font><br></font><br></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://noornameh.ir/post/13">اخلاق </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/10">اصحاب ، علماء ، مشاهیر و فرزانگان </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/18">چهارده نور هدایت </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/16">حدیث </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/14">دعا </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/7">سایر پیوندها </a><br></font><a href="http://noornameh.ir/post/37" target="" title="">سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف</a><font size="2"><br><a href="http://noornameh.ir/post/11">سوال و جواب </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/8">صحیفه سجادیه </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/17">عتبات عالیات و اماکن مقدسه </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/26">نور راه </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/20">نور قرآن </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/21">نورنامه </a> <br><a href="http://noornameh.ir/post/15">نهج البلاغه </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></div></div> text/html 2015-04-24T05:20:45+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن نور راه http://noornameh.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><a href="http://noornameh.ir/post/31" target="" title="نور راه"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8239417126/rahenoor.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8239417126/rahenoor.jpg"></a></div><div align="center"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت رسول (ص)<br><br></font></font><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">براى دنیاىت چنان کارکن که گویى همیشه زندگى میکنى و براى آخرتت چنان کار کن که گویى فردا خواهى مرد.3</font><font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4"><a href="http://welinks.ir/post/157" target="" title=""><br></a></font></font></font><a href="http://welinks.ir/post/157" target="" title="ادامه"><div align="center"><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg"></div></a></div><font size="4" color="#006600"><font size="2"></font></font><br><font size="4" color="#006600"><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><br>حضرت علی (ع)<br><br></font></font><div align="right"><font size="2">هیچ امتی رستگار نمیشود،مگر آنکه ضعیف بتواند در آن جامعه بدون لکنت و ترس حق خود را از قوی بگیرد.</font>72<font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4"><a href="http://cheraghha.ir/post/105" target="" title=""><br></a></font></font></font><div align="center"><a href="http://cheraghha.ir/post/105" target="" title="ادامه"><br></a><a href="http://cheraghha.ir/post/105" target="" title="ادامه"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg"></a><br></div></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت</font></font> فاطمه زهرا (سلام الله علیها)<br><br></font></font><div align="right"><font size="2" face="tahoma" color="#000000">هركس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید</font><font size="4"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HADITH/golchin_ahaadith_amini-khairaabaadi_03.html#3" target="" title=""><br></a></font><br></div><a href="http://ketaab.iec-md.org/HADITH/golchin_ahaadith_amini-khairaabaadi_03.html#3" target="" title="ادامه"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg"></a><br><br><br><font size="4" color="#006600"><font size="2"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></font></font><br><font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت </font></font>امام حسن مجتبی (ع<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="2">)</font></font><br></font></font><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none" align="right"><font size="2"><font size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA">زیرکانه ترین زیرکی پرهیزگاری است . 63</span></font></font><br><font size="2">هیچ قومى مشورت نكرد مگر این كه به ‏ترقى و تكامل راه یافت .87 <font size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br>در بسیارى جاها ، خاموشى،یاورى نیكو است ؛ هرچند سخنور باشى . 216 </span></font></font><br><font size="2"><font size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="2"><font size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA">بر شما باد به تفكّر، كه تفكّر مایه حیات قلب و كلید درِ حكمت است . 206</span></font></font></span></font><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br>در شگفتم از كسى كه درباره خوراكیهاى خود اندیشه و تأمل مى‏ كند ، ولیكن درباره نیازمندیهاى فكرى و عقلى ‏اش تأمل نمى ‏كند ، از آنچه معده ‏اش را اذیت مى ‏نماید پرهیز م‏یكند ، ولی سینه و قلب خود را از پست‏ ترین چیزها پر مینماید . 13<br></span></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><br></font></div><font size="4" color="#006600"><font size="2">حضرت امام حسین (ع)<br><br></font></font><div align="right"><font size="2">کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.189</font><font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4"><a href="http://webnama.rasekhoonblog.com/show/340584/" target="" title=""><br></a></font></font></font><div align="center"><br><a href="http://weblog.rasekhoon.net/webnama/" target="" title=""><img alt="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg"></a></div></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600">&nbsp;<br></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font size="4" color="#006600"><font size="2">حضرت </font></font>امام سجاد (ع<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</font></div><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هیچ عبادتى جز با شناخت ارزش ندارد . 207</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حق مشورت کننده این است ، که اگر برای راهنمایی او نظری داری ، راهنمائیش کنی و اگراطلاعی نداری او را به کسی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که درآن زمینه آگاهی دارد راهنمای کنی. 10<span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">گفتار نیك، ثروت را زیاد و روزى را فراوان مى ‏كند، مرگ را به تأخیر مى‏ اندازد، انسان را در خانواده محبوب مى ‏كند و به بهشت وارد مى ‏نماید.20<span style="mso-spacerun:yes"> </span><br>نزدیكترین شما به خداوند، گشاده خوترین شماست . 222<br></span></font><div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><font size="2" color="#006600"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت </font></font>امام محمد باقر (ع)<br></font></font><br><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font><font size="2">گرامى‏ ترین شما نزد خداوند، كسى است كه بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.14<a href="http://linked.blogfa.com/post/6/%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-(%d8%b9)" target="" title=""><font size="2"><br></font></a><div align="center"><a href="http://linked.blogfa.com/post/6/%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-(%d8%b9)" target="" title=""><br></a><a href="http://linked.blogfa.com/post/6/%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-(%d8%b9)" target="" title="ادامه"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg"><br></a><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div></font><div align="center"><font size="2" color="#006600"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت </font></font>امام جعفر صادق (ع)<br><br></font><div align="right"><font size="2">کسى که اوضاع و احوال زمان خود را بشناسد مورد هجوم حوادث ناگوار قرار نمی گیرد.6</font><br><div align="center"><a href="http://has9.ir/post/23" target="" title=""><br></a><a href="http://has9.ir/post/23" target="" title="ادامه"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg"></a><a href="http://has9.ir/post/23" target="" title=""><br><br></a><a href="http://has9.ir/post/23" target="" title=""><br></a><font size="4"><a href="http://has9.ir/post/23" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></a></font></div></div></div></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></div></div><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4" color="#006600"><font size="2">حضرت </font></font>امام کاظم (ع</font></font></span><font color="#006600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font color="#006600">)</font><br></font></p><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">خداوند دشمن بنده ای است که زیاد می خوابد و بیکار است .137</span></font><font size="2"><br>حق را بگو اگر چه نابودى تو در آن باشد زیرا نجات تو در همان است.203</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br>خوشا به حال اصلاح كنندگان بین مردم، كه آنان همان مقرّبان روز قیامت اند . 120 </span><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font><br style="mso-special-character:line-break"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هر کسى که دو روزش مساوى باشد ( روز بعدش بهتر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نباشد) مغبون و زیان کار است. 97 <br>بهترین چیزى كه بنده بعد از شناخت خدا، به وسیله آن به درگاه الهى تقرب پیدا مى كند، نماز است . 264 - امام کاظم (ع)<br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></div><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><font size="4" color="#006600"><font size="2">حضرت </font></font>امام رضا (ع<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</font></p><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است<br>هر كس در مقابل خوبى مردم تشكر نكند، از خداى عزّوجلّ تشكر نكرده است . 214<br>با حاکم با احتیاط همنشینی کن، با دوست با تواضع ، با دشمن با هوشیاری و پرهیز . 215</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بعد از انجام واجبات، کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مومن، نزد خداوند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نیست. 112&nbsp; <span dir="RTL" lang="AR-SA"><br> آن که با کار و کوشش، در جستجوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است، پاداشی بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد. 117</span><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font><font size="2"><br>هر كس از خدا توفیق بخواهد و تلاش نكند،خود را مسخره كرده است 47</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هیچ گروه از گروه ها و هیچ ملتى از ملتها را نمى یابیم كه بدون سرپرست<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زندگى كرده و باقى مانده باشند؛ براى اینكه گریزى از آن در امر دین و دنیا نیست. 113<br>هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید،خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد . 219<br></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><font size="4" color="#006600"><font size="2">حضرت </font></font>امام جواد (ع</font><font size="2"><span dir="LTR"></span></font><font size="2"><span dir="LTR"></span></font><font size="2">)</font></font><br></div><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="2">تدبیر قبل از عمل و برنامه ریزی ، انسان را از پشیمانی حفظ می کند . 84<br>دین ‌عزّت است و دانش گنج ، سکوت روشنایی است و نهایت زهد ‌پرهیز از گناه است . 211<br>سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : <br>۱ – اجتناب از عجله <br>۲ – مشورت کردن <br> ۳ – توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری . 210<br>عزّت مؤمن در بى‏ نیازى او از مردم است. 221<br></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><div align="center"><font size="2" color="#006600"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت </font></font>امام هادی (ع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></font></div><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA">نادان ، اسیر زبان خود است . 92 </span></font><font size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br>كسی كه خود را سبك می شمارد ، از شر او در امان مباش . 205<br>هر که از خود راضی باشد ، خشم گیرندگان بر او زیاد خواهند بود . 213<br></span></font><font size="2"><span dir="RTL" lang="AR-SA">حسرت و پشیمانىِ كوتاهى درانجام كارها را به یاد آور و بـا تصمیم جــدّى و تدبیر جبـران كن . 208<br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none" align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"><br><font size="2" color="#006600"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت </font></font>امام حسن عسکری (ع<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<br></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فروتنی نعمتی است كه بر آن حسد نبرند . 212</font><br><font size="2"><font size="2">تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است. 98<br></font>چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی كه او را خوار می كند. 144 <span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN" lang="EN"></span><br>هركس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه كند، او را زینت بخشیده و چنانچه علنى باشد سبب تضعیف او گشته است . 217<br></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><div align="center"><font size="2" color="#006600"><font size="4" color="#006600"><font size="2"><br>حضرت </font></font>امام مهدی (ع)<br><br></font><div align="right"><font size="2">در رخدادهایى كه پیش مى آید به راویان احادیث ما مراجعه كنید، كه آنان حجّت من بر شما هستند و مـن حـجّت خــدا بـر آنـانـم<br></font><div align="center"><br><a href="http://www.hadithlib.com/guides/view/14/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page:1" target="" title="ادامه"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413242/edameh.jpg"></a><br></div></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت اطلاع از متن عربی و مآخذ احادیث با توجه به شماره ها ، <span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><a href="http://golgoe.ir/post/15" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993300">اینجا</font></a><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></strong></span></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">کلیک بفرمائید</span><br></div><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="2"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-ansi-language:EN" lang="EN"></span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2012-03-04T17:44:53+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن نور قرآن http://noornameh.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364663734/nooreghoran.jpg"></div><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">امام على(ع)، درباره قرآن می فرمایند:</font><br></div><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br>خداوند، قرآن را مایه فرونشاندن عطش دانشمندان و بهار دلهاى فهمیدگان و شاهراه درستكاران قرار داد و دارویى كه با وجود آن دیگر دردى باقى نمى ماند و نورى كه با آن ظلمتى همراه نیست.<br></font><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font style="" size="1" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">جَعَلَهُ اللّه ُ ریّا لِعَطَشِ العُلَماءِ ، و رَبیعا لِقُلوبِ الفُقَهاءِ ، و مَحاجَّ لِطُرُقِ الصُّلَحاءِ، و دَواءً لیسَ بَعدَهُ داءٌ ، و نورا لیسَ مَعهُ ظُلمَةٌ</font><font style=""><font size="1">.نهج البلاغة . خطبة ۱۹۸ </font><br></font><br></font><div align="right"><font size="4" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آموزش :</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آ</span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.telavat.com/Tajvid/Tajvid.aspx">موزش تجوید&nbsp;</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></font><font size="2"><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.telavat.com/ShowObject.aspx?id=20950">آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن كریم</a></font><br></font></div><font size="2"> </font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.ommolketab.ir/lin-learning/2.0.php" target="" title="">آموزش قرآن کریم</a>&nbsp; ،&nbsp; <a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aamoozesh_quran_moogehi_fehrest.html" target="" title="">2 </a>&nbsp; </font><br></div><font size="2"> </font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;ved=0CCMQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fquran.roshd.ir%2Fportal%2FHome%2FDefault.aspx%3FCategoryID%3D11a7a8db-da84-4c79-82fe-a54dc28da387&amp;ei=G2vvUrHoCsjtrAeJyYHgCQ&amp;usg=AFQjCNGfyy2ZPqpvUD3wbZ7tWxEuk_m-VA&amp;bvm=bv.60444564,d.bmk" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دوره های آموزشی قرآن<br></span></a><a href="http://www.quranetratschool.ir/index.aspx?id=5810" target="" title="">دوره مقدمات تدبر در قرآن</a><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;ved=0CCMQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fquran.roshd.ir%2Fportal%2FHome%2FDefault.aspx%3FCategoryID%3D11a7a8db-da84-4c79-82fe-a54dc28da387&amp;ei=G2vvUrHoCsjtrAeJyYHgCQ&amp;usg=AFQjCNGfyy2ZPqpvUD3wbZ7tWxEuk_m-VA&amp;bvm=bv.60444564,d.bmk" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a></font><div align="center"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg"><br><br><br></div><div align="center"><font size="2">خدا را، خدا را، درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش، از شما پیشی بگیرند. </font><br></div><font size="2"><br>از وصیت نامه حضرت امام علی (ع) :<br><br><a href="noornameh.ir/extrapage/vasiiat" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><a href="http://noornameh.ir/extrapage/vasiiat" target="" title="">http://noornameh.ir/extrapage/vasiiat</a><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;ved=0CCMQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fquran.roshd.ir%2Fportal%2FHome%2FDefault.aspx%3FCategoryID%3D11a7a8db-da84-4c79-82fe-a54dc28da387&amp;ei=G2vvUrHoCsjtrAeJyYHgCQ&amp;usg=AFQjCNGfyy2ZPqpvUD3wbZ7tWxEuk_m-VA&amp;bvm=bv.60444564,d.bmk" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: xx-large;"><span style="font-family: Titr;"><span style="font-size: large;"></span></span></span></font></a></font><br><br><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg"></div></div><br><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> <font size="4">آشنائی با تفاسیر و مفسرین:</font></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/tafasir/FEHREST.HTM">آَشنائی با تفسیرهای شیعی</a></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghaemiyeh.com/dijital-library.html?sobi2Task=sobi2Details&amp;sobi2Id=4821" target="" title="">تفاسیر شیعه</a><br> </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ommolketab.ir/lin-interprete/" target="" title="">تفاسیر قرون اول تا پانزدهم</a></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/t_mofsran1/FEHREST.HTM">تفسیر و مفسران جلد&nbsp; 1&nbsp; </a>،&nbsp; <a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/t_mofsran2/FEHREST.HTM">جلد&nbsp; 2 &nbsp;</a> </font><br><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/tabaqaat_mofasseraan_shia_jeld_3_aqiqi-bakhshaayeshi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">طبقات مفسران شیعه ج3&nbsp;</font></a><font size="2"> ، <a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/tabaqaat_mofasseraan_shia_jeld_4_aqiqi-bakhshaayeshi_fehrest.html" target="" title="">4</a> &nbsp; ،&nbsp;<a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/tabaqaat_mofasseraan_shia_jeld_5_aqiqi-bakhshaayeshi_fehrest.html" target="" title=""> 5</a></font></div><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aqlgeraaei_tafseer_qarn14_nafisi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">عقلگرایى در تفاسیر قرن چهاردهم</font></font></a></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.telavat.com/ShowObjects.aspx?id=6">مفسرین ( آشنائی با هفتاد و یک مفسر و کتاب تفسیر) </a></font></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">تفسیر :</font></font></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_1_motahhari_fehrest.html" target="" title="">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);">آشنایى با قرآن&nbsp; 1</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">,</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></font></font></span></font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_2_motahhari_fehrest.html" target="" title="">2</a> ,&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_3_motahhari_fehrest.html" target="" title="">3</a></span></font></font> ،<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_4_motahhari_fehrest.html" target="" title="">4</a> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">،&nbsp; </span></font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_5_motahhari_fehrest.html" target="" title="">5</a>&nbsp; ، <a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_6_motahhari_fehrest.html" target="" title="">6</a> ،&nbsp;<a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_7_motahhari_fehrest.html" target="" title="">7</a> ، <a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/aashnaaei_quran_jeld_8_motahhari_fehrest.html" target="" title="">8</a>&nbsp; </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/39281/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%E2%80%8F/&amp;from=collection"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/39281/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%E2%80%8F/&amp;from=collection"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/tafasir/tfsr0034.htm" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ترجمه تفسیر جوامع الجامع‏ </span></font></a></font><br><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/39284/" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></a><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/39284/" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></a><br><a href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/tafasir/tfsr0016.htm" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تفسیر آسان</span></font></a><a href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/tafasir/tfsr0016.htm" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.andisheqom.com/Files/qurantafasir.php?idVeiw=3701&amp;level=2&amp;subid=3701"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a></font><br><a href="http://www.ghadeer.org/qoran/almizan/almizan.html" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تفسیر المیزان</span></font></a><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/qoran/tasnim_j1/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تفسیر تسنیم 1</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; ،&nbsp; </span><a href="http://www.ghadeer.org/qoran/tasnim_j2/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">2&nbsp; </a>،&nbsp; <a href="http://www.ghadeer.org/index.html" style="color: rgb(0, 0, 0);">3</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ،&nbsp; </span><a href="http://www.ghadeer.org/index.html" style="color: rgb(0, 0, 0);">4&nbsp; </a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">،&nbsp; </span><a href="http://www.ghadeer.org/index.html" style="color: rgb(0, 0, 0);">5</a></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=7" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تفسیر درسهائی از قرآن</a></font><br>&nbsp;<font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/LIB/025/start.html"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تفسیر سوره حمد ، امام خمینى سلام الله علیه</span></a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; </font><br><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/qalb_quran_dastghaib_fehrest.html" target="" title="">&nbsp;تفسیر سوره یس</a></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/qoran/kashef1/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تفسیر کاشف جلد&nbsp; 1 &nbsp;</a> ، <a href="http://www.ghadeer.org/qoran/kashef2/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">جلد&nbsp; 2&nbsp; </a>,&nbsp; <a href="http://www.ghadeer.org/qoran/kashef3/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">جلد&nbsp; 3 </a></font><br><a href="http://quran.al-shia.org/fa/id/9/item/book/taf_kus_j1/001.htm">&nbsp;<font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تفسیر کوثر جلد&nbsp; 1&nbsp;</span></font></a><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ,&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://quran.al-shia.org/fa/id/9/item/book/taf_kus_j2/001.htm" target="" title="">2</a> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">, &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://quran.al-shia.org/fa/id/9/item/book/taf_kus_j3/001.htm" target="" title="">3</a> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">,&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://quran.al-shia.org/fa/id/9/item/book/taf_kus_j4/001.htm" target="" title="">4</a> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">,&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://quran.al-shia.org/fa/id/9/item/book/taf_kus_j5/001.htm" target="" title="">5</a>&nbsp; ,&nbsp; </span><a href="http://quran.al-shia.org/fa/id/9/item/book/taf_kus_j6/001.htm" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font></a></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/t_nemona/nemona.html" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تفسیر نمونه</a> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.gharaati.ir/show.php?page=tafsir" style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تفسیر نور</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/39304/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86%E2%80%8F/&amp;from=collection"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a></font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ommolketab.net/lin-search/" style="color: rgb(0, 0, 0);">جستجو در تفاسیر</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.howzeh-meybod.ir/quran/fa/Tafsirbooks" style="color: rgb(0, 0, 0);">دانلود کتب تفسیر&nbsp; ,&nbsp; 46 مورد ( کتابخانه تفسیر )</a></font><br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364663850/ghora.jpg"></div><div align="center"><font size="4"><font size="2">حضرت رسول (ص) :</font></font><br><br><font size="4"><font size="2">&nbsp;هر كه به یك آیه از قرآن گوش كند، برایش بهتر از كوهى از طلاست<br></font></font><br><font size="4"><font size="2"> <font size="1">مَنِ استَمَعَ آیَةً مِن القرآنِ خَیرٌ لَهُ مِن ثَبِیرٍ ذَهَبا . بحار الأنوار : ۹۲/۲۰/۱۸ </font></font></font><br></div><font size="4">تلاوت :</font><br></div> <p style="text-align: right;" align="right"> </p> <div align="right"><a href="https://old.aviny.com/Voice/quran/ghera'at.aspx" target="" title=""><font color="#000000"><font size="3">قرائت مجلسی، به تفکیک قاریان</font></font><br></a><a href="http://tanzil.net/?locale=fa_IR#1:7" target="" title=""><font size="3"><font style="" color="#000000">تلاوت قرآن</font> <font color="#000000">همراه با</font><font color="#000000">&nbsp;متن&nbsp;و ترجمه . ( تنزیل )</font></font></a></div><div align="right"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><a href="http://www.howzeh-meybod.ir/quran/fa/talavat" style="color: rgb(0, 0, 0);">تلاوت قرآن و آداب آن&nbsp; </a></font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font size="4">جستجو در قرآن</font> : <br><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://parsquran.com/">پارس قرآن</a></font>&nbsp; </font><br><font size="2"><font size="3"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://quran.al-shia.org/fa/id/24/search.php">جستجو در قرآن<br></a></font></font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> <br></font></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg"><br><br></div><font size="2"> </font>قال رسول الله ( ص ) :<br><br>هنگامی که فتنه ها، همچون پاره های شب تاریک، شما را در خود پیچید، برشماست که به قرآن تمسک جویید.&nbsp;&nbsp; <br><br>اِذَا التَبَسَت عَلَیکُمُ الفِتَنُ، کَقِطَعِ الَّیلِ المُظلِمِ فَعَلَیکُم بِالقُرآنِ .<br><br> اصول کافی ج 2 ، ص 459<br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg"></div><br><br><font size="4">شناخت بیشتر </font><font size="4"><font size="4">قرآن</font> :</font><br></div> <div align="right"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/aashnaaei_tafseer_elmi_quran_fehrest.html" target="" title="">آشنایی با تفسیر علمی قرآن</a><a href="http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/39281/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%E2%80%8F/&amp;from=collection"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a></font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: right;" align="right"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.hawzah.net/fa/bookview.html?BookID=12470&amp;BookArticleID=0&amp;AssetID=1">آشنائی با سوره ها<br></a></font></font></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/amthaal_hekam_quran_sedaaghatmehr_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">امثال و حکم قرآن کریم</font></a></font></div><div><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/qeraa-at_ketaabat_quran_nabawi_rajabi_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آیین قرائت و كتابت قرآن كریم در سیره نبوى<br></font></a></font><div><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/baaten_taavil_quran_baabaaei_shaaker_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">باطن و تأویل قرآن</font></a></font></div><div><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/taarikh_tafseer_quran_jalaaliaan_fehrest.html" target="" title="">تاریخ تفسیر قرآن كریم</a></font></div></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://iec-md.org/maaref/quran/tahrifnaapaziri_quran_shearaani.html" target="" title="">تحریف ناپذیرى قرآن <br></a></font></font><div><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/tahlil_zabaan_quran_saidi-roshan_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">تحلیل زبان قرآن و روش شناسى فهم آن</font></a></font></div><div><font size="2"><a href="http://www.ommolketab.ir/lin-translate/" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">ترجمه های قرآن <br></font></a></font><div><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/joreh_zolaal_quran_jeld_1_mohammadi-golpaayegaani_fehrest.html" target="" title="">جرعه ای از زلال قرآن جلد ۱</a> ،&nbsp; <a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/joreh_zolaal_quran_jeld_2_mohammadi-golpaayegaani_fehrest.html" target="" title="">2</a> &nbsp; ،&nbsp; <a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/joreh_zolaal_quran_jeld_3_mohammadi-golpaayegaani_fehrest.html" target="" title="">3</a></font></div></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.maarefquran.com/Files/links/main.php">دانشنامه موضوعی قرآن</a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/qoran/seir_q/sir_q.HTMl" style="color: rgb(0, 0, 0);">سیری در قرآن</a></font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.maarefquran.com/Files/bookfarhang/farhangbooks.php" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.al-thekr.org/SH_QRAN/INDEX.HTM">شناخت قرآن</a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br> </font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/qoran/qoran_reza/FEHREST.HTM">قرآن از منظر حضرت امام رضا (ع)</a><br><a href="http://ahlolbait.com/article/6455/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#zs1" target="" title="">قرآن در احادیث</a></font><div style="text-align: right;"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/quran" target="" title=""><font size="2"><font color="#000000">قرآن</font> <font color="#000000">شناسی</font></font></a></div></div><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://haj.noornet.net/View/fa/Book/BookView/Image/1149" target="" title=""></a></font></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/TAFSEER_QURAN/morabbi_nemooneh_sobhaani_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">مربى نمونه،تفسیر سوره لقمان</font></font></a></div></div><div align="right"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/qoran/masal/FEHREST.HTM">مثل های قرآن</a></font></font><br><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/maaref_quran_dastghaib_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">معارفى از قرآن<br></font></a><div align="right"><a href="http://quran-mojam.ir/" target="" title=""><font size="2">معجم قرآن کریم</font></a></div></div><div align="right"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/2487" target="" title=""><font size="2">هزار و سیصد نکته درباره قرآن</font></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/1001_nokteh_quran_dehqaan_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><br></font></a><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/nozool_quran_7harf_moaddab_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">نزول قرآن و رؤیاى هفت حرف</font></a></div></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.al-thekr.org/LIB/018/start.html" style="color: rgb(0, 0, 0);">نگاهی به قرآن</a></font><font size="2">&nbsp; </font><br><font size="2"><a href="http://www.iec-md.org/maaref/quran/fahm_taarikhi_quran_maaref.html" target="" title="">نگرشی بر فهم تاریخی قرآن</a></font><br><br><a href="http://hajj.ir/hadjwebui/library/wfViewBookPage.aspx?bookId=1301"><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7862813331/goran.jpg"></div></a></div> <br><font size="4">پیوندهای </font><font size="4">ذیربط </font><font size="4">:</font><br><div style="text-align: right;"><div align="right"><a href="http://www.ommolketab.ir/lin-learning/2.0.php" target="" title=""><font size="2">ام الکتاب</font></a><br></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://tanzil.net/?locale=fa_IR#1:1" target="" title="">پایگاه تنزیل</a><br></font><a href="http://tahaquran.ir/" target="" title="">پایگاه قرآنی طه</a></div><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.miracleofquran.net/" target="" title="">پژوهشکده اعجاز قرآن<br></a></font></font><div align="right"><a href="http://jqst.ut.ac.ir/" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">پژوهش های قرآن و حدیث<br></font></font></a><div align="right"><a href="http://tahoordanesh.com/" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">دایره المعارف طهور<br></font></font></a><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/darsnaameh_oloom_qurani_sath_1_aaraasteh_fehrest.html" target="" title="">درسنامه علوم قرآنى سطح ۱&nbsp;</a> ،&nbsp; <a href="http://ketaab.iec-md.org/QURAN/darsnaameh_oloom_qurani_sath_2_aaraasteh_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">2</font></font></a></font></font></div></div></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><font size="2"><a href="http://www.gharaati.ir/" target="" title="">درس هایی از قرآن</a></font></div></div><font size="2"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.radioquran.ir/" style="color: rgb(0, 0, 0);">رادیو قرآن</a> </font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br><a href="http://telavat.com/fa#tab-4" target="" title=""><font size="2" color="#000000">سازمان دارالقرآن الکریم کشور&nbsp;</font></a><br><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://quran.al-shia.org/fa/index.htm" target="" title="">سایت قرآنى مركز جهانى اطلاع رسانى آل البیت(علیهم السلام)</a></font></div></div><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><a href="http://www.shareh.com/persian/quran/index.htm" target="" title="">شارح</a></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.tebyan.net/quranNetwork.aspx" target="" title=""><font size="2">شبکه تخصصی قرآن</font></a><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://quranct.ir/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);">شهر قرآن</span> </a></font><br><div align="right"><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.maarefquran.com/Files/archiveList.php?session=10" target="" title="">فصلنامه پژوهش های قرآنی<br></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/ketaabkhaaneh_quran.html" target="" title="">کتابخانه قرآنی</a></font></font><br><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></div></div><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><a href="http://quran.al-shia.org/fa/index.htm" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">قرآن - پایگاه الشیعه</font></a><br><a href="http://www.quranetratschool.ir/index.aspx" target="" title="">قرآن و عترت</a><br><a href="http://quran.al-shia.org/fa/index.htm" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font></a></font></div></div><div align="justify"><font size="2"><a href="http://matquran.com/" target="" title="">مرکز آموزش تفسیر و علوم قرآن</a></font><br></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.maarefquran.com/" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مركز فرهنگ و معارف قرآن</span></font></a><a href="http://www.maarefquran.com/" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><br><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><a href="http://www.iyqa.ir/" target="" title="">مرکز فعالیت های قرآنی<br></a></font><div align="right"><a href="http://quran.sadiqjournals.ir/" target="" title=""><font size="2">مطالعات قرآن و حدیث</font></a><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; <br><br></font><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg"></div><br></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">شعری در مورد قران کریم :<br><br>نسیم کوی جانان است قرآن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; شمیم عطر رحمان است قرآن<br><br>بود روشنگر راه سعادت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو خورشید فروزان است قرآن<br><br>به گلزارش ، خزان راهی ندارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهاران در بهاران است قرآن<br><br>صفای بوستان آسمانی است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکوه باغ رضوان است قرآن<br><br>رهاند آدمی را از جهالت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; فروغ علم و ایمان است قرآن<br><br>طـــــــراوت بخش روح مؤمنین است &nbsp; &nbsp; &nbsp; به جسم عارفان جان است قرآن<br><br>به صدق و راستی همتا ندارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفیق نیک پیمان است قرآن<br><br>نهان در سینه او سٌر عشق است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلید گنج عرفان است قرآن<br><br>بود معجز رسول هاشمی را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; که در شأنش ثناخوان است قرآن<br><br>طبیب درد های بی دوا اوست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; به جان خسته، درمان است قرآن<br><br>تسلی بخش دلهای غمین است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; چراغ شام حرمان است قرآن<br><br>خلل کی ره برد بر ساحت او ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بنائی سخت بنیان است قرآن<br><br>در آن سامان که سامان نیست کس را&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; پناه هر مسلمان است قرآن<br><br>به حشر و سنجش میزان اعمال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; یقین میدان که میزان است قرآن<br><br>براتی، وصف قرآن چون توان گفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; همی گوید که قرآن است قرآن<br><br><br></font><div align="center"><a href="http://bnesh.mihanblog.com/post/26" target="" title="">http://bnesh.mihanblog.com/post/26</a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8303724842/noornameh_ir.jpg"></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br> پیامبر خدا (ص)<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font size="2"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span dir="RTL" lang="FA">تو تا زمانى قرآن مى خوانى كه تو را [از گناهان] باز دارد. پس اگر تو را باز نداشت، [گویى ]قرآن نخوانده اى</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">أنتَ تَقرَأُ القرآنَ ما نَهاكَ ، فإذا لم یَنهَكَ فَلَستَ تَقرَؤهُ</font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> .</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="mso-spacerun:yes"></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL" lang="FA">شرح نهج البلاغة : ۱۰/۲۳</span></span></font><br></font> </div></div> text/html 2012-03-04T17:37:13+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن چهارده نور هدایت http://noornameh.mihanblog.com/post/18 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364663926/chahardahnoorehedayat.jpg"></div><div style="text-align: right;" align="right"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><a href="http://www.ommolketab.ir/lin-alletrat/" target="" title=""><br></a><br><br>پیامبر اکرم(ص) :<br><br>من دو چیز وزین و گرانبها را در میان شما بر جاى میگذارم. </font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font>تا زمانی كه به این دو تمسّك جستید، هرگز گمراه نخواهید شد .</font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><br>كتاب خدا و خاندانم،<br>این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد، تا اینكه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند .<br><br>إنی تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتی و لن یفترقا حتى یردا علی الحوض :<br>عیون‏ أخبارالرضا (ع)، شیخ صدوق، ج ۲ ، ص ۶۲<br><br><br></font></font><div align="center"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8364642842/splt.png"></div><br></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><a href="http://www.ommolketab.ir/lin-alletrat/" target="" title=""><br>پایگاههای تخصصی چهارده معصوم (ع)&nbsp; <br></a><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/87327/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86---%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85--%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A/&amp;from=search&amp;&amp;query=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title="">جلاء العیون : تاریخ چهارده معصوم</a><br><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/34973/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%83-----%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%E2%80%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%E2%80%8C-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C/&amp;from=search&amp;&amp;query=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title="">چهارده اختر تابناك</a><br><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85" target="" title="">چهارده معصوم(ع)</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font> &nbsp;&nbsp; </font></font> </div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/MAASOOMIN/zendegi_pishvaayaan_aadel_fehrest.html" target="" title="">زندگانى تحلیلى پیشوایان ما</a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/35066/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85/&amp;from=search&amp;&amp;query=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title="">زندگانی چهارده معصوم<br></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/MAASOOMIN/zendegaani_14_maasoom_mazaaheri_fehrest.html" target="" title="">زندگانى چهارده معصوم علیهم‏ السّلام<br></a><a href="http://www.ghadeer.org/Book/368" target="" title="">زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام ترجمه «اعلام الوری»</a><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.tebyan-zanjan.ir/dgbooks/pro_ahl/16/01/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">سیره پیشوایان</a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.rasoolnoor.com/modules.php?name=Encyclopedia&amp;op=list_content&amp;eid=1">فرهنگنامه</a></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/MAASOOMIN/ketaab_14-maasoom_mohaddethi_fehrest.html" target="" title="">کتاب چهارده معصوم<br></a><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1140/169994" target="" title="">منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم</a></font><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/MAASOOMIN/negaah_zendegi_12_imam_helli_fehrest.html" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نگاهى بر زندگى دوازده امام (ع)</span></font></a><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><br></div><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s9.picofile.com/file/8311381668/14masoom.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8311381668/14masoom.jpg" width="489" height="331"></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#996633">آشنایی با چهارده معصوم، صلوات الله علیهم اجمعین :</font><br></div></div><div style="text-align: right;"><div align="right"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.imamalinet.net/k/mohammad/index.htm"><font><font><font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font></font></a></font><br> <br><a href="http://noornameh.mihanblog.com/extrapage/zendegi_1"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1 -</font> پیامبر اکرم (ص) <br></a></div><div style="text-align: right;"><br><a href="http://noornameh.mihanblog.com/extrapage/zendegi_2" target="" title="">2 - امام علی (ع) </a><br><br><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_3">3 -حضرت زهرا (س) </a></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></div><div align="right"><div><font size="2"><span id="C965_LblSubjectPath"><div class="SubjectPathLast"><br></div> </span></font></div></div><div align="right"><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_4" target="" title="">4 - امام حسن (ع) </a> </div><br><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_5" target="" title="">5 - امام حسین (ع) <br></a></div><div style="font-size: small; text-align: right;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_5" target="" title=""> </a><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_6" target="" title="">6 - امام سجاد (ع) </a><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font></font></span></font><br><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_7" target="" title="">7 - امام محمد باقر (ع) </a><br><br></div></div><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_8" target="" title="">8 - امام جعفر صادق (ع) </a></div><br><div style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_9" target="" title="">9 - امام موسی کاظم (ع)</a><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_8" target="" title=""> </a><br><br></div><font style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_10" target="" title="">10 - امام رضا (ع)</a><br><br></div><font style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_11" target="" title="">11 - امام جواد (ع)</a></div><div><br></div><font style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font><font style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_12" target="" title="">12 - امام هادی (ع)</a><br><br><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_13" target="" title="">13 - امام عسکری (ع)</a><br><font style="font-size: small;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </font><font style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;</font><font style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);" size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><br></div><div><a href="http://noornameh.ir/extrapage/zendegi_14" target="" title="">14 -امام&nbsp; زمان (عج)</a></div></div></div><div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"> </div> <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="baseline"> </p><div style="text-align: right;"> <p> </p></div> text/html 2012-03-04T17:34:13+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن عتبات عالیات و اماکن مقدسه http://noornameh.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"></p><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364664018/atabat.jpg"></div><font style="line-height: normal;" size="4"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA">زیارت</span><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA">مجازی</span><span style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: AR-SA"> :</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></font><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><a href="http://alkafeel.net/persian/live/"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"><br>حرم حضرت ابا الفضل العباس (علیه السلام) </span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br> </span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><a href="http://alkafeel.net/persian/live/index3.html" target="" title=""><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;color:black">حرم حضرت امام حسین ( ع )</span></a>&nbsp; <br> <a href="http://razavitv.aqr.ir/index/" target="" title="">حرم حضرت امام رضا ( ع )</a> <a href="http://imamali-a.com/?part=364"><span style="color:black"><br> </span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">حرم حضرت امام علی ( ع )</span></a> ، <a href="http://www.masjed-alkufa.net/live/live1.html"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">2</span></a><a href="http://www.masjed-alkufa.net/live/live3.html"><span style="color:blue"><br> </span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">حرمین شریفین کاظمین(علیهم السّلام) با مرورگر اکسپلور</span></a><a href="http://live.gph.gov.sa/"><span style="color:blue"><br> </span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">&nbsp;مدینه منوره</span></a></span><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></font><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.masjed-alkufa.net/live/live6.html"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"><br>مسجد سهله</span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; ،&nbsp; <a href="http://www.alatash.com/index9.htm"><span style="color:black">2</span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.masjed-alkufa.net/live/"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"><br>مسجد کوفه</span></a><br> <a href="http://live.gph.gov.sa/"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; color:black">مکه مکرمه</span></a></span><font size="3"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:AR-SA"></span></font><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><br><font size="4">ثبت نام :</font><br> <a href="http://atabat.haj.ir/Expired.aspx"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;color:black">پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات</span></a><br> <a href="http://labbayk.bmi.ir/"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; color:black">پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات دانشگاهیان</span></a><a href="http://labbayk.bmi.ir/"><span style="color:blue"> </span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><a href="http://hajj.ir/hadjwebui/library/wfViewBookPage.aspx?bookId=1343"><span style="color: black;"></span></a></span><font style="line-height: normal;" size="4"><br>سفر و زیارت :</font><br><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><a href="http://hajj.ir/hadjwebui/library/wfViewBookPage.aspx?bookId=1343"><span style="color: black;"></span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><a href="http://hajj.ir/hadjwebui/library/wfViewBookPage.aspx?bookId=1343"><span style="color:black"> </span></a><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/520" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><font size="2"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">آداب سفر و زیارت عتبات عالیات </span></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></font></span></a><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/520" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><div align="right"><font size="1"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/aadaab_zaaer_ansaariyaan_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: normal; font-size: 12pt;">ادب و آداب زائر</span></font></a></font><br><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/aaein_safar_naazemzaadeh-qumi_fehrest.html" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt;">آیین سفر</span></a></font><br><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><font color="#000000"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/881" target="" title=""><font color="#000000">ره توشه عتبات</font> <font color="#000000">عالیات</font></a><font color="#000000"></font></span></font><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/881" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></a><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><div align="right"><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/ZIYAARAT/falsafeh_ziyaarat_aabedi_fehrest.html" target="" title="">فلسفه زیارت</a></font><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/00-DDT/mokaalemeh_arabi_ziyaarati_maaroof_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">مكالمه عربی؛ ویژه سفرهای زیارتی </font></a><br><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> مکه مکرمه و مدینه منوره :</span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://books.masoumeh.com/html/9/1/"><span style="color:black"><br> </span></a><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/Asar/Index.htm" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">آثار اسلامی مکه و مدینه</span></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="color:black"></span></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="color:black"></span></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></span></a><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/Asar/Index.htm" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br></span><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/zamzam_rahbar_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">زمزم</font></a></div><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><font size="2"><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/772" target="" title=""><font color="#000000">سیری در اماکن سرزمین وحی</font></a></font><a href="http://haj.noornet.net/View/fa/Book/BookView/Text/900/1/10" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"></span></span></a><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/omreh_qaraati_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">عمره<span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"></span></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></font></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/omreh_qaraati_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></font></a><br><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/ketaabkhaaneh_hajj.html" target="" title=""><font size="2">کتابخانه حج</font></a></div><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/772" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">کعبه و مسجد الحرام در گذر تاریخ</span></span></a><a href="http://haj.noornet.net/View/fa/Book/BookView/Image/772" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"> </span></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></a><a href="http://haj.noornet.net/View/fa/Book/BookView/Image/772" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></a><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><div align="right"><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/molaaqaat_mahboob_modarresi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">ملاقات محبوب</font></a><br><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/montakhab_ahaadith_hajj_qaazi-askar_fehrest.html" target="" title="">منتخب احادیث حج</a></font></div><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></div><div align="right"><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/nimnegaah_hajj_qaaedaan_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">نیم نگاهی به حج</font></a><br><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></div><div align="right"><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><font color="#000000"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HAJJ/hamraah_zaaeraan_rahbar_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">همراه با زائران خانه خدا</font></a></font><br><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> عراق :</span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.hadj.ir/books1/47.htm"><span style="color:black"><br></span></a></span><div align="right"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.hadj.ir/books1/47.htm"><span style="color:black"> </span></a><font color="#000000"><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/936" target="" title=""><font color="#000000">اماکن زیارتی و سیاحتی عراق</font></a><font color="#000000"><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/Amaken/Index.htm" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></span></a><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/Amaken/Index.htm" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></a></font></font></span><br><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><font size="2"><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/891" target="" title=""><font color="#000000">راهنمای اماکن زیارتی</font> و <font color="#000000">سیاحتی در عراق</font></a><font color="#000000"><a href="http://haj.noornet.net/View/fa/Book/BookView/Image/891" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></a></font></font><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br></span><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/ZIYAARAT/zaaer_karbalaa_mohaddethi_fehrest.html" target="" title="">زائر كربلا</a></font><br><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/827" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">سیمای سامرا سینای سه موسی </span></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color:black"></span></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color:black"></span></span></a><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/827" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color:black"></span></span></a><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color:black"></span><a href="http://www.hadj.ir/books1/46.htm"><span style="color:black"><br> </span></a><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/797" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black;mso-bidi-language:FA">سیماى كاظمین </span></span></span></a><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/797" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/IMAM_HOSSEIN/simaaye_karbalaa_sehhati-sardroodi_fehrest.html" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">سیمای کربلا حریم حریت</span></a><br><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><div align="right"><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/590" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">سیماى نجف اشرف </span><span style="color:black"></span></span><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"></span></a><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/590" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"></span></a><br><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/630" target="" title=""><font color="#000000">عتبات عالیات</font> <font color="#000000">عراق</font></a><span style="color:black"> <br></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/571" target="" title=""><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; color:black">کربلا و حرم های مطهر</span><span style="color:black">&nbsp;</span></a><span style="color:black"></span></span><a href="http://haj.noornet.net/View/fa/Book/BookView/Image/571" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color:black"> </span></span></a><a href="http://haj.noornet.net/View/fa/Book/BookView/Image/571" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></a></span><span style="line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><br></span><div align="right"><font size="2"><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1248" target="" title=""><font color="#000000">مرقدها و مکان های زیارتی کربلا</font></a></font><br><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"></span></div><span style="line-height: normal; font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"> سوریه :</span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> <a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/781" target="" title=""><font color="#000000">اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق</font></a><span style="color:black"> <br> </span></span><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/853" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">راهنماى اماكن زیارتى و سیاحتى در سوریه </span></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></a><a href="http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/853" target="" title=""><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></a><span style="line-height: normal; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> <span style="color: black;"><font size="4">سایر :</font><br> <a href="http://zaerin.ir/sons/eid_sons/index.htm"><span style="color: black;">امام زادگان ایران</span></a></span></span><br><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></font><p></p> text/html 2012-03-04T17:32:26+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن حدیث http://noornameh.mihanblog.com/post/16 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364664134/hadiss.jpg"></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: black;"></span><a href="http://www.hadith.net/n144-e6684.html" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Unit16022.html" target="" title=""><span style="color: black;"></span></a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><a href="http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,Unit16022.html" target="" title=""><span style="color: black;"></span></a></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.myquran.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1801&amp;Itemid=259" target="" title=""><span style="color: black;">احادیث موضوعی، الفبایی</span></a>&nbsp; ، <a href="http://www.aviny.com/hadis-mozooee/hadis-farsi.aspx" target="" title="">2</a> ،&nbsp;<a href="http://www.myquran.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1801&amp;Itemid=242" target="" title=""> 3&nbsp;</a> ، <a href="http://www.hadith.net/n1426.html" target="" title="">4&nbsp;</a>&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> &nbsp; </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hadith.net/n144-e6684.html" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hadith.net/n144-e6684.html" target="" title="">آسیب شناسی حدیث</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/hadis/hadis2/hadis2.html" target="" title="">آشنائى با علوم حدیث</a></font> </div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/osool_kaafi/osool_kaafi_jeld_1_fehrest.html"></a><span style="color: black;"><a href="http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/osool_kaafi/osool_kaafi_jeld_1_fehrest.html"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></a><a href="http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/osool_kaafi/osool_kaafi_jeld_1_fehrest.html"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><span style="line-height: 115%;"></span></a><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/78456"><span dir="RTL" style="color:blue" lang="AR-SA"><font color="#000000">اصطلاحات حدیثی</font><br></span></a></span></font><a href="http://www.ghadirekhom.com/uploads/ghadir/Documents/Books/Osoolekafi/KAFI_j1/StartFrm.htm" target="" title="">اصول کافی جلد 1</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;،&nbsp;</font><a href="http://www.ghadirekhom.com/uploads/ghadir/Documents/Books/Osoolekafi/KAFI_j2/StartFrm.htm" target="" title="">2</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">&nbsp;</span>،&nbsp;</font><a href="http://www.ghadirekhom.com/uploads/ghadir/Documents/Books/Osoolekafi/KAFI_j3/StartFrm.htm" target="" title="">3</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;color:blue">&nbsp;</span> ،</font><a href="http://www.ghadirekhom.com/uploads/ghadir/Documents/Books/Osoolekafi/KAFI_j4/StartFrm.htm" target="" title=""> <span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black">4</span>&nbsp;</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;<a href="http://www.aviny.com/hadis-mozooee/hadis-farsi.aspx"><span style="color:black"></span></a><a href="http://www.aviny.com/hadis-mozooee/hadis-farsi.aspx"><br></a><a href="http://www.ghadeer.org/hadis/amali_sadoq/FEHREST.HTM" target="" title="">امالی شیخ صدوق ، ترجمه فارسی</a><a href="http://www.ghadeer.org/hadis/amali_mofid/FEHREST.HTM" target="" title=""><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"></span></a><a href="http://www.ghadeer.org/hadis/amali_mofid/FEHREST.HTM" target="" title=""><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"></span></a><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"></span><a href="http://www.emamieh.ir/index.php/booklibrary?task=showCategory&amp;catid=151" target="" title=""><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:black"></span></a> <br></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HADITH/amaali_mofid_fehrest.html" target="" title="">امالى شیخ مفید&nbsp;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; <br></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HADITH/500_hadith_saadeghi-ardestaani_fehrest.html" target="" title="">پانصد حدیث اعتقادى و اخلاقى&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span style="line-height: 115%;"><a href="http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=12128&amp;cat=0&amp;lang=Fa"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black"></span></a></span></font><br></div><div align="right"><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hadith.net/n144-e2059.html" target="" title="">تاریخ حدیث شیعه در سده های هشتم تا یازدهم هجری</a>،<a href="http://www.hadith.net/n144-e4765.html" target="" title=""> دوازدهم و سیزدهم هجری</a><a href="http://www.emamieh.ir/index.php?option=com_booklibrary&amp;task=showCategory&amp;catid=434&amp;Itemid=68" target="" title=""><br></a></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/78453" target="" title="">تدوین و جمع آوری حدیث</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hadith.net/n144-e567.html" target="" title=""><br></a><a href="http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB" target="" title="">تعریف حدیث</a><a href="http://bookbankma.blogfa.com/post-3821.aspx" target="" title=""><br>جامع الاحادیث</a><a href="http://www.hadith.net/n144-e567.html" target="" title=""><br>چکیده پایان نامه های حدیثی جلد اول&nbsp; </a><font size="2"></font>، <a href="http://www.hadith.net/n144-e6809.html" target="" title="">جلد دوم</a><br></font><div align="right"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hadithlib.com/books/view/3/%DA%86%D9%87%D9%84-%DA%86%D9%84%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%28%DA%86%D9%87%D9%84-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%29" target="" title="">چهل حدیث<span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black">&nbsp;</span></span></a><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black"></span></span><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black">، </span></span><a href="http://www.hadithlib.com/chelbooks" target="" title=""><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black">2</span></span><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black"></span></span></a> ، <a href="http://www.ghadeer.org/hadis/zobdeh/FEHREST.HTM" target="" title="">3</a> ، <a href="http://www.ghadeer.org/hadis/nmz_shab/f_nshab.html" target="" title="">4</a> </font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">،&nbsp;<a href="http://bookbankma.blogfa.com/post-4982.aspx" target="_blank" title=""><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 5</font></font></a></font></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/hadis/hadis.html" target="" title="">حدیث </a>،&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://tebyan-mobaleghin.ir/?p=2427" target="" title=""> 2</a> ،&nbsp; <a href="http://heyatemaktabolbagher.epage.ir/fa/module.content_Page.31.html" target="" title="">3</a></font></div></div></div></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://hadisonline.ir/fa/" target="" title="">حدیث آنلاین</a><br></font></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hadith.net/n690-e568-p131.html" target="" title="">حدیث پژوهی جلد 1 </a>، <a href="http://www.hadith.net/n144-e4761.html" target="" title="">ج2 </a>، <a href="http://www.hadith.net/n144-e6686.html" target="" title="">ج3</a></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/hadis/1000_h/FEHREST.HTM" target="" title="">حدیث حج </a><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black"><a href="http://www.andisheqom.com/Files/hadith.php"><br></a></span></span></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black"></span></span></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000000"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/hadith" target="" title=""><font color="#000000">حدیث</font> <font color="#000000">شناسی</font></a></font><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black">&nbsp;</span></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/Files/hadith.php" target="" title=""><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black"> </span></span> </a></font></div></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://www.hawzah.net/per/t/haddefa.asp?url=start" title="حدیث، علم الحدیث"><span style="color:black"></span></a></span><a href="http://www.hawzah.net/per/t/haddefa.asp?url=start" title="حدیث، علم الحدیث"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black">حدیث، علم الحدیث</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><span style="line-height: 115%;"></span><span style="color:black"></span><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://w3.hadith.net/Subject/n30-e128.html"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black"></span></a></span></font><font size="2"><a href="http://www.hadith.net/" target="" title="">حدیث نت<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black"> </span></span></font></a><a href="http://www.hadith.net/" target="" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%;"><span style="color:black"></span></span></font></a></font><a href="http://www.imamalinet.net/per/ps/psa/psal/psalj/psalj2.htm" target="" title=""><br></a><font size="2"><a href="http://www.hadith.net/n15.html" target="" title="">حدیث و زندگی</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.imamalinet.net/per/ps/psa/psal/psalj/psalj2.htm" target="" title=""><br>حدیث و سیر تاریخى آن</a><span style="line-height: 115%;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/hadis-content?id=5508"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black"></span></a></span><a href="http://www.hadith.net/n144-e6687.html" target="" title=""><br></a><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/Derayat/Index.htm" target="" title="">درایة الحدیث</a><a href="http://www.hadith.net/n144-e6687.html" target="" title=""><br>در پرتو حدیث</a><a href="http://farsi.khamenei.ir/hadis-content?id=5508"><br></a><a href="http://www.hadith.net/n144-e6690.html" target="" title="">درسنامه فهم حدیث<br></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/nasaayeh_meshkini_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black">سخنان چهارده معصوم</span></span></font></a><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/hadis-content?id=5508"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black"></span></a></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/hadis-content?id=5508"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black">شرح حدیث </span></a></span><span style="line-height: 115%;">&nbsp; </span><a href="http://www.hadithcity.com/default.aspx"><br></a><a href="http://www.ghadeer.org/imam_rah/jonood/jonood.html" target="" title="">شرح حدیث جنود عقل وجهل ، امام خمینی(ره)</a><span style="line-height: 115%; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black"><a href="http://www.hadithcity.com/default.aspx"><br></a><a href="http://www.hadithcity.com/" target="" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%; color: black;"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black">شهر </span><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;color:black">حدیث </span></span></font></a></span></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hadithlib.com/Posts" target="" title="">کتابخانه احادیث شیعه</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.lailatolgadr.net/hadis-shenasi/ketabshenasi-hadis-shieh.html" target="" title=""><br></a><a href="http://bookbankma.blogfa.com/cat-3.aspx" target="" title="">کتابخانه شیعه<br></a><a href="http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/79391?ParentID=78460" target="" title="">کتابشناسی</a><span style="line-height: 115%; color: black;"> ،&nbsp;</span><a href="http://www.ensani.ir/fa/content/65408/default.aspx" target="" title=""> 1</a><span style="line-height: 115%; color: black;"> ، </span><a href="http://www.hadithlib.com/Books" target="" title="">2 </a><span style="line-height: 115%; color: black;">، </span><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/78460" target="" title="">3</a><span style="line-height: 115%; color: black;"> ،</span> <a href="http://www.hadithlib.com/Posts" target="" title="">4 </a><span style="line-height: 115%; color: black;"></span><span style="line-height: 115%; color: black;">،<a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102832&amp;ParentID=274276" target="" title=""><span style="line-height: 115%; color: black;"> </span>5<span style="line-height: 115%; color: black;">&nbsp;</span></a></span>&nbsp;&nbsp;<a href="http://shiastudies.net/article/farsi/Article.php?id=5429" target="" title=""> </a><a href="http://bookbankma.blogfa.com/cat-3.aspx" target="" title=""><br></a><a href="http://www.hadithlib.com/books/view/5/" target="" title="">گزیده تحف العقول</a></font><a href="http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=1540&amp;Itemid=2146" target="" title=""><br></a><font size="2"><a href="http://www.hadith.net/n368-e587-p19.html" target="" title="">گزیده غررالحكم و دررالكلم</a></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=1540&amp;Itemid=2146" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HADITH/golchin_ahaadith_amini-khairaabaadi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گلچین احادیث معصومین(علیهم السلام)</font></font></a></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=1540&amp;Itemid=2146" target="" title="">گلستان حدیث</a><a href="http://hadithe.ir/" target="" title=""><br>گنجینه نور<br></a></font><a href="http://www.ghadeer.org/Group/8" target="" title=""><font size="2">لیست کتب</font></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://hadithe.ir/" target="" title=""><br></a><a href="http://imamalinet.net/k/makhaz/index.htm" target="" title="">مأخذ حدیث از دیدگاه شیعه </a><a href="http://www.hadith.net/n173.html" target="" title=""><br></a><a href="http://www.hadith.net/n144-e1707.html" target="" title="">مأخذ شناسی رجال شیعه</a><a href="http://www.hadith.net/n173.html" target="" title=""><br>متون حدیث</a><a href="http://w3.hadith.net/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86/n302-e1090.html" target="" title=""><br></a><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/78457" target="" title="">مسائل و موضوعات حدیثی</a></font><a href="http://www.hadithlib.com/Books/view/12" target="" title=""><br></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HADITH/mosnadnevisi_tabaatabaaei_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">مسند نویسى در تاریخ حدیث </font><br></font></font></a><a href="http://www.hadithlib.com/Books/view/12" target="" title="">منتخب میزان الحکمه&nbsp; </a><a href="http://www.emamieh.ir/index.php/booklibrary?task=showCategory&amp;catid=153" target="" title=""><br></a><a href="http://www.ghadeer.org/hadis/gol_sadoq/gol00001.htm" target="" title="">من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق<span style="line-height: 115%;">&nbsp; </span></a></font><a href="http://www.emamieh.ir/index.php/booklibrary?task=showCategory&amp;catid=399" target="" title=""><br></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><a href="http://lib.qhu.ac.ir/n2036.html" target="" title="">میزان الحکمة</a><a href="http://www.hadith.net/n453-p1.html" target="" title=""><br></a></font><a href="http://www.hadithlib.com/books/view/15/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9" target="" title="">هزار حدیث از امیرالمؤمنین ( ع )</a></font><font size="2"><a href="http://www.hadith.net/n453-p1.html" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HADITH/1000_hadith_100_mozooe_movahhedi_01.html#link1" target="" title=""><font size="2">یك هزار حدیث در یك صد موضوع</font></a></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2012-03-04T17:29:23+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن نهج البلاغه http://noornameh.mihanblog.com/post/15 <font size="2"> </font><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364664192/nahjolbalagheh.jpg"></div><p style="text-align: justify;"><font size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/nahj" target="" title=""><br><font color="#000000">&nbsp;آشنایی با نهج البلاغه</font></a>&nbsp; ،&nbsp; </font><font size="2"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title=""><font color="#000000">2</font></a></font></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font> ،&nbsp;<a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/aashnaaei_nahj_chand_shobheh_hosseini_fehrest.html" target="" title=""> 3</a></font></font><font size="2"><a href="http://www.balaghah.net/nahj-htm/far/id/library/bazgasht/index.htm" target="" title=""><br></a></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/anvaar_nahj_emaami_fehrest.html" target="" title="">انواری از نهج البلاغه</a></font><br><font size="2"><a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title="">بازگشت به نهج البلاغه</a><br><a href="http://nahjnews.com/static-73.html" target="" title="">پایگاه اطلاع زسانی نهج البلاغه</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.balaghah.net/nahj-htm/far/index.html"><br></a><a href="http://farsi.balaghah.net/" target="" title="">پایگاه تخصصى نهج البلاغه</a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.balaghah.net/nahj-htm/far/id/library/parto-nahj/index.htm"><br></a><a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پرتوی از نهج البلاغه</span></font></font></a></font></font><font size="2"><a href="http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/41463/%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87/&amp;from=search&amp;&amp;query=%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87&amp;field=&amp;collectionPID=&amp;lang=&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title=""><br></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/pandhaaye_nahjolbalagha_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">پندهاى كوتاه از نهج البلاغه </font></a></font><br><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/ashenaee/emam%20a01.htm" target="" title="">پیرامون اسناد نهج البلاغه</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.imamalinet.net/k/new/T-MAYSAM.T/G01.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم <font>ج 1</font></a> </font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">، <a href="http://www.imamalinet.net/k/new/T-MAYSAM.T/G02.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">2 </a>، <a href="http://www.imamalinet.net/k/new/T-MAYSAM.T/G03.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">3</a> ، <a href="http://www.imamalinet.net/k/new/T-MAYSAM.T/G04.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">4</a> ، <a href="http://www.imamalinet.net/k/new/T-MAYSAM.T/G05.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">5</a></font><a href="http://balaghah.net/nahj-htm/far/id/search/main.htm" target="" title=""><br></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/nahj-tarjome-sharh-dashti_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">ترجمه نهج ‏البلاغه </font></a></font><font size="2"><a href="http://balaghah.net/nahj-htm/far/id/search/main.htm" target="" title=""><br></a><a href="http://nahjnews.com/modules.php?name=Search" target="" title="">جستجو در نهج البلاغ</a>ه <br><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_1/FEHREST.HTM"> جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید جلد 1</a> ، <a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_2/FEHREST.HTM" target="" title="">ج2 </a>، <a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_3/FEHREST.HTM" target="" title="">ج3 </a>، <a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_4/FEHREST.HTM" target="" title="">ج4&nbsp;</a> ، <a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_5/FEHREST.HTM" target="" title="">ج5&nbsp; </a>، <a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_6/FEHREST.HTM" target="" title="">ج6&nbsp; </a>، <a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_7/FEHREST.HTM" target="" title="">ج7&nbsp; </a>، <a href="http://www.ghadeer.org/nahj/j_taix_8/FEHREST.HTM" target="" title="">ج8</a><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/razi/fehrest.htm"><br>در باره سید رضى گرد آورنده نهج البلاغه<br></a></font><font size="2"> <a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/raabeteh_nahj_quran_mostafavi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">رابطه نهج البلاغه با قرآن </font></a></font><br><font size="2"><a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title="">سخنان حكمت آمیز نهج البلاغه</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.tebyan-zanjan.ir/dgbooks/pro_ahl/16/seiri-dar-nahj/index.htm"><br>سیری در نهج البلاغه<br></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/sharh_khotbeh_mottaqin_alavi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">شرح خطبه متقین در نهج البلاغه</font></font></a></font></font><br><font size="2"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G01.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">شرح نهج البلاغه <font>ج 1</font></a><font><font> </font>، <a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G02.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">2 </a>، <a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G03.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">3 </a>، <a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G04.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">4 </a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">، </span><a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G05.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">5 </a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">، </span><a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G06.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">6 </a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">، </span><a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G07.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">7 </a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">، </span><a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G08.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">8 </a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">،&nbsp;</span><a href="http://www.imamalinet.net/k/new/JAFARI.T/G09.HTM/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);"> 9</a></font></font><a href="http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/42370/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87/&amp;from=search&amp;&amp;query=%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87&amp;field=&amp;collectionPID=&amp;lang=&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></span></font><a href="http://www.andisheqom.com/Files/islamicbook.php?idVeiw=2576&amp;level=4&amp;subid=2576" target="" title=""><br></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/shegeftihaaye_nahj_jordaq_fehrest.html" target="" title="">شگفتیهاى نهج البلاغة</a></font><font size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/Files/islamicbook.php?idVeiw=2576&amp;level=4&amp;subid=2576" target="" title=""><br></a><font color="#000000"><a href="http://ketaab.iec-md.org/ketaabkhaaneh_nahjolbalagha.html" target="" title=""><font color="#000000">کتابشناسی</font> <font color="#000000">نهج البلاغه</font></a> </font>، <a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title="">2 </a>، <a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=24737" target="" title="">3 </a>،&nbsp; <a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/82419" target="" title="">4</a>&nbsp; ، <a href="http://noorozahra.com/?SName=Page&amp;PageID=125" target="" title="">5</a> </font><font size="2"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/kelid_nahj_hasanzaadeh_fehrest.html" target="" title=""><br>كلید نهج البلاغه</a><br></font></font><a href="http://www.ghadeer.org/Group/17" target="" title="">لیست کتب</a><br><font size="2"><a href="http://www.imamali.ir/1301133/" target="" title=""><font color="#000000">متن و ترجمه</font> <font color="#000000">نهج البلاغه</font></a> <a href="http://www.andisheqom.com/Files/nahj.php?idVeiw=1950&amp;level=4&amp;subid=1950" target="" title=""><br></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAHJOLBALAAGHA/mofradaat_nahj_jeld_1_qarashi-bonaabi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">مفردات نهج البلاغه</font></a></font><br><font size="2"><a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/montakhab/index.htm" target="" title="">منتخب ‏نهج ‏البلاغه</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/index.html" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font><br></font></a></font><a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font>منهاج الولایةج1 </font></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://makarem.ir/websites/farsi/nahjolbalaghe/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a> ،&nbsp;<a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title=""> ج 2</a><a href="http://balaghah.net/old/nahj-htm/far/id/library/main.htm" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="http://makarem.ir/websites/farsi/nahjolbalaghe/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font><br></font></span></a><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/nahj4.html" target="" title="">موضوعات نهج البلاغه</a><a href="http://makarem.ir/websites/farsi/nahjolbalaghe/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font><br></font></span></a><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/NAMEHAY_A/FEHREST.HTM" target="" title="">نامه هاى امام در نهج البلاغه</a><a href="http://www.nahjnews.com/static-230.html" target="" title=""><br></a><a href="http://www.nahjnews.com/static-144.html" target="" title="">نگاهى به ترجمه هاى فارسى نهج البلاغه</a><a href="http://makarem.ir/websites/farsi/nahjolbalaghe/" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font> </font></span></a><br><a href="http://www.al-islam.org/nahjul-balagha-part-1-sermons" target="" title="">نهج البلاغه ( به زبان انگلیسی )</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/khotbe/fehrest.htm" target="_blank"><br></a><a href="http://www.ghadeer.org/imam_rah/didgahr/nahj/FEHREST.HTM" target="" title="">نهج البلاغه از دیدگاه مقام معظم رهبرى</a><a href="http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/42389/%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87%E2%80%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85/&amp;from=search&amp;&amp;query=%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87&amp;field=&amp;collectionPID=&amp;lang=&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title=""><br></a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://kalameali.blogfa.com/cat-21.aspx" target="" title="">نهج البلاغه آنلاین</a></font><br><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/khotbe/fehrest.htm" target="" title="">نهج البلاغه - خطبه ها </a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/kalemat/start.htm" target="_blank"><br>نهج البلاغه - كلمات قصار</a> <br></font><a href="http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/61954" target="" title="">نهج البلاغه منشور جاودان</a><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/mozoee/FEHREST.HTM" target="" title=""><br>نهج البلاغه موضوعى</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/nahj/nameh/fehrest.htm" target="_blank"><br>نهج البلاغه - نامه ها</a>&nbsp;&nbsp;<br></font></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365234050/nahjoolbalagheh.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8365234050/nahjoolbalagheh.jpg"></div><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آیا میدانید جرج جرداق، اندیشمند و ادیب مسیحی لبنان، کتاب شریف نهج البلاغه را&nbsp; 200 ﺑﺎﺭ خوانده است .</font></font><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br>او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : <br>روزی ﺩﺭ ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ، ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ،حاوی سخنان ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﺎ می باشد.<br>ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍ 1400 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ، <br>ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ، ﻣﻄﺎﻟﺐ 1400ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮﻭﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ با خود ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩﻡ .<br>ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼغه ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻡ&nbsp; ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ.<br>در آن کتاب مطلبی نظرم را جلب کرد که، ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﯾﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ. ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪﺍﺩه، ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ به ﺳﺮﺍﻏﺶ ﻧﺮﻓﺘﻢ . <br>ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ یک ﮐﻨﻔﺮﺍﻧس ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍنشمندﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫد، ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .<br>ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩم . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ، ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ آن کتاب ﺭﻓﺘه ﻭ ﺷﺮﻭﻉ&nbsp; ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن نمودم&nbsp; ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ تاکنون ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩه ام.<br>ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻡ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ افق های ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯿﺸﺪ .<br><br>ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ 200 ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍند.<br>ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎﺏ، ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ :<br>&nbsp;ﺍﻯ ﻋﻠﻰ !<br>ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ،<br>ﺩﻳﻨﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ!<br>ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،ﻭﺟﺪﺍﻧﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ!<br>ﻧﻤﻰ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻰ !<br>ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ، ﺍﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘﻰ ؟ !<br><font color="#003300"><b>ماخذ:</b></font><br>با استفاده از : کانال تبیان آنلاین&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font>&nbsp; &nbsp; </font></p><font size="2"> </font> text/html 2012-03-04T17:28:20+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن صحیفه سجادیه http://noornameh.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364664426/sahifeh.jpg"></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br><br></font><div align="right"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/sahefa" target="" title=""><font size="2"><font color="#000000">آشنایی با صحیفه سجادیه </font></font></a></div></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color:black"><a href="http://www.emamsajjad.com/Portal.aspx?pid=71166&amp;Cultcure=Persian&amp;CategoryID=10517&amp;VmID=NQ==">پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه</a></span></font><font size="2"><br></font></div><font size="2"><span style="color:black"><a href="http://ghadeer.org/sahife/sharh_sah/FEHREST.HTM">شرح صحیفه سجادیه&nbsp; </a></span>،<a href="http://sahife.naserin.com/" target="" title=""> 2&nbsp;</a>&nbsp;<span style="color:black"></span><br><a href="http://www.ahl-ul-bait.com/fa.php/page,13594A20459.html" target="" title="">شرح های صحیفه سجادیه</a><br></font><font size="2"><span style="color:black"><a href="http://sahife.alirezaweb.com/">صحیفه سجادیه آنلاین</a></span></font><br><font size="2"><font color="#000000"><a href="http://www.bonyadedoa.com/?set=1&amp;cat=107" target="" title="">صحیفه سجادیه</a></font> ، <a href="http://www.bashgah.net/fa/category/show/55576" target="" title="">2</a> <br></font><a href="http://www.theghlain.com/site/" target="" title="">فرهنگ موضوعی صحیفه سجادیه</a><a href="http://www.shamsehdvn.ir/index.php/asare-niyayesh/170-2012-12-16-08-08-16" target="" title=""><br></a><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=4308&amp;t=article" target="" title="">کتاب شناسی صحیفه سجاد<font size="2">یه</font></a><a href="http://www.andisheqom.com/Files/islamicbook.php?idVeiw=2577&amp;level=4&amp;subid=2577" target="" title=""><font size="2"><span style="text-align: right;"></span></font></a><font size="2"><span style="text-align: right;"> ،</span></font><a href="http://c-imamsajjad.blogfa.com/page/ketab.aspx" target="" title=""> 2 </a><br><a href="http://www.ghadeer.org/Group/14" target="" title="">لست کتب</a><a href="http://sahife.info/" target="" title="" style="text-align: right;"><br></a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=445&amp;id_matn=17081" target="" title="">معرفى صحیفه سجادیه</a><font size="2"><a href="http://sahife.info/" target="" title="" style="text-align: right;"><br>موسسه فرهنگی و تحقیقاتی صحیفه</a></font> text/html 2012-03-04T17:24:45+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن دعا http://noornameh.mihanblog.com/post/14 <font size="2"> </font><div style="text-align: center;" align="right"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364664518/doa.jpg"><font size="2"><br><br><br></font><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="color: rgb(139, 69, 19);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">حضرت رسول (ص)</span></span></span><br><br><br></span><div align="right"><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">خدایا، نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی ، تنبلی ، ناتوانی ، بهانه آوری ، زیان ،&nbsp;</span></span></span></span><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">دل مردگی و ملال ، محفوظمان بدار .</span></span></span></span></div></div><div align="center"><br></div><font size="2"><a href="http://www.quransaed.ir/home?p_p_id=extAssetPresenter&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=normal#" target="" title="">ادعیه (صوت)</a><a href="http://www.ghadeer.org/social/taqvim_eba/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=30457&amp;Itemid=1005" target="" title="">ادعیه</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> ، </font><a href="http://www.al-thekr.org/ADEIA/INDEX.HTM" target="" title="">2&nbsp; </a><br></font></div><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/2451/index.htm" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">آزادی معنوی</font></a></font></div><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/2556/index.htm" target="" title="">اخلاق عبادی</a></font></div></div><div align="right"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/53597/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A/&amp;from=search&amp;&amp;query=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8&amp;field=subjectkeyword&amp;collectionPID=&amp;lang=&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title="">آیین بندگی (ترجمه عدة الداعی)<br><br></a></font><div align="center"><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><br> <span style="color:#8b4513;"><span style="font-size: 18px;">خدایا بیامرز برایم آن گناهانى را كه از اجابت دعا جلوگیرى میكند</span></span><br> <br> اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدُّعاَّءَ<br> <span style="font-size:18px;"><a href="http://www.aviny.com/mafatih/motoon/Mafatih009.aspx"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دعای کمیل</span></a></span><br>&nbsp; </span><br></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/53597/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A/&amp;from=search&amp;&amp;query=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8&amp;field=subjectkeyword&amp;collectionPID=&amp;lang=&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title=""><br><br></a></font></div><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/66206" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">بررسی صدور و تحلیل مضامین ادعیه ماه شعبان</font><br></a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/social/taqvim_eba/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">تقویم عبادی<br></a></font><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/66206" target="" title="">حقیقت دعا و نیایش</a></font></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://ghadeer.org/hekayat/d_doa1/FEHREST.HTM" target="" title="">داستانهای دعا جلد 1 </a>، <a href="http://ghadeer.org/hekayat/d_doa2/FEHREST.HTM" target="" title="">جلد 2</a></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1597/index.htm" target="" title="">داستانهایى از اذكار</a><a href="http://www.elahana.com/" target="" title="">...<br>دعا</a></font></div><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/66569" target="" title="">دعا از منظر بزرگان</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.hadith.net/n145-e7206.html" target="" title="">دعا پیوند انسان با خدا</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.hadithcity.com/Question.aspx?ID=95" target="" title="">دعا در احادیث<br></a><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/doa" target="" title="">دعا شناسی</a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/DOA_SH/fehrest.html"><font><br>دعاشناسى موضوعى (پژوهشى نوین در دعاى جوشن كبیر )<br><br></font></a></font></font><div align="center"><p style="text-align: center;"><br> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#800000;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp; امام صادق (ع)</span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <br> <span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">دعا کنید، زیرا با هیچ چیز به مانند دعا ، به خدا نزدیک نمى‌شوید<br> &nbsp;</span></span></span></span></span><br> <br> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">عَلَیْکُمْ بِالدُّعاءِ فَاِنّکُمْ لا تُقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ . کافی ج 2 ص 467</span></span></span></span></span></span><br> </p><br></div><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.almodarresi.com/Persian/fbook/43/index.htm">دعا ، معراج مؤمنین و راه زندگى<br></a></font></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/IMAM_HASAN/sahifatol-hasan_ghayoomi-esfahaani_fehrest.html" target="" title="">دعا و كلمات امام حسن (ع) </a></font></div><font size="2"><a href="http://www.hadith.net/n651-e2089.html" target="" title="">دعا و نیایش</a><br><a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/10047/index.htm" target="" title="">دعاهای قرآنی</a><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/DOAA/eshq_rastegaari_zomorrodiyaan-shiraazi_fehrest.html" target="" title=""><div align="right">شرح دعاى ابوحمزه ثمالی</div></a></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QAAEM/maarefat_hojjat_khoda_saafi-golpaayegaani_fehrest.html" target="" title="">شرح دعاى اللهم عرّفنى نفسک،معرفت حجت خدا</a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.imam-khomeini.com/ShowList.aspx?cat=11876&amp;lang=Fa"><br></a><a href="http://www.imam-khomeini.com/web1/persian/showlist.aspx?lid=790" target="" title=""><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">شرح دعای سحر ، حضرت امام خمینی ( ره )</span></font></a></font><font size="2"><br><br></font><div align="center"><br><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="color:#8b4513;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">حضرت امام زین العابدین (ع)</span></span></span></span> <br> <br></span><div align="right"><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">خدایا بر محمد و آل او درود بفرست و مقام مرا پیش مردم بالا مبر ، مگر آنکه به همان مقدار ، نفسم را پیش </span></span></span><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">خودم خوار گردانی و عزتی را نصیبم مگردان، مگر آنکه به همان اندازه، مرا در پیش نفسم كوچك نمایى</span></span></span><br><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="font-size:14px;"> </span></span><br><div style="text-align: center;"><br></div><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"></span></div><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"> <br> <em style=""><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/makarem_j1/79-00009.htm#link15" style=""><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font color="#993300" style="" size="4">دعای مکارم الاخلاق </font></span></a></em><br> </span><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/sabah/Index.htm" target="" title="">شرح دعاى صباح امیر المؤمنین على (ع) </a></font><br><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QAAEM/vazaaef-osh-shia_sharh_doaa_nodbeh_adib_fehrest.html" target="" title="">شرح دعاى ندبه ، وظائف الشیعة</a></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/social/sh_z_ashoora/fehrest.htm" target="" title="">شرح زیارت عاشورا</a></font></div><div align="right"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.ghadeer.org/AKHLAGH/makarem_j1/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">شرح و تفسیر دعاى مكارم الاخلاق جلد 1 ، </a><a href="http://www.ghadeer.org/AKHLAGH/makarem_j2/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">2 </a>، <a href="http://www.ghadeer.org/AKHLAGH/makarem_j3/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">3</a></font><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/SOCIAL/falah_sa/FEHREST.HTM">&nbsp; </a></font><br></div></div><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/salamat/shafa_kh/fehrest.htm" target="" title="">شفاخانه معنوی</a><a href="http://noornameh.ir/post/8" target="" title=""> <br>صحیفه سجادیه</a><br></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/QAAEM/sahifat-ol-mahdi_qayyoomi-esfahani_fehrest.html" target="" title="">صحیفة المهدی ( عج )<br></a></font></div><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/SOCIAL/falah_sa/FEHREST.HTM">فلاح السائل</a></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="2"><a href="http://www.quransaed.ir/home" target="" title="">قرآن صاعد</a></font><a href="http://books.yasinmedia.com/books/www.downloadbook.org/Books/002/fehrest.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></a><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=3173&amp;t=article" target="" title="">کتابشناسی دعا</a> ،&nbsp; <a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/66603" target="" title="">2</a></font></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font><font size="2"><a href="http://books.yasinmedia.com/books/www.downloadbook.org/Books/002/fehrest.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);"></a><a href="http://www.ghadeer.org/social/kelid_saadat/fehrest.htm" target="" title="">کلید سعادت</a></font><a href="http://books.yasinmedia.com/books/www.downloadbook.org/Books/002/fehrest.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></a></font></font><div align="right"><font size="2"><font color="#000000"><a href="http://elib.anhar.ir/pageview.asp?id=%2010" target="" title="">كمیل و دعایش</a></font></font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 18px; color: rgb(128, 0, 0);">&nbsp;</span></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/social/ganjene_m/fehrest.htm" target="" title="">گنجینه های معنوی</a><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/66407" target="" title=""><br></a><a href="http://www.aviny.com/Mafatih/Index.aspx" target="" title="">مفاتیح الجنان</a><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/SOCIAL/falah_sa/FEHREST.HTM"><br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://masjed.epage.ir/fa/module.content_Page.28-02.html" target="" title="">مفاتیح نوین</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/books/89/fehrest.htm" target="" title="">مفتاح الفلاح شیخ بهایى</a></font><div style="text-align: center;"><font color="#0000ee"><u><br></u></font></div><a href="http://www.al-athar.ir/ShowArticle.aspx?ID=375" target="" title=""><br></a><div align="center"><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><a href="http://bnesh.ir/post/9"><span style="color:#8b4513;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دعای بدون مرز<br></span></span></span></a></span><br></div><a href="http://www.al-athar.ir/ShowArticle.aspx?ID=375" target="" title=""> </a><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/fa/subject/subjects/66407" target="" title="">مکان های دعا</a></font><br></div><font size="2"><a href="http://www.hadith.net//n144-e2091.html" target="" title="">نهج الدعاء <br></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DOAA/niyaayesh_arafaat_saafi-golpaayegaani_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نیایش در عرفات</font></font></a></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/NAMAAZ/niyaayeshhaaye_sahargaah_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نیایش‌های سحرگاه</font></a></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DOAA/niyaayesh_soveydaaye_del_ibn-taavoos_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">نیاش هایى از سویداى دل<br><br></font></a></font><div align="center"><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><br></span><br><span itemprop="articleBody mainEntityOfPage"><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size:16px;">خدایا چنان کن سرانجام کار ، تو خشنود باشی و ما رستگار</span></span></span></span></span></span></div></div></div><font size="2"> </font> text/html 2012-03-04T17:19:30+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن اخلاق http://noornameh.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364664968/akhlagh.jpg"></div></div></div><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/akhlaaq_shobr_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">اخلاق</font></font></a></font></font></div><div align="right"><div><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/AKHLAGH/AKHLAQ_S/FEHREST.HTM"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></a><font size="1"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/akhlaq-s/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">اخلاق اسلامی</font></a></font><br></div></div><div align="right"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000000"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/a-bazar/995_FEHREST.HTM" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000000">اخلاق</font> <font color="#000000">در</font> <font color="#000000">بازار</font></font></a></font></font></div><div align="right"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/a_khaneh/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">اخلاق در خانه</a></font><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/social/akh_tar/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">اخلاق در خانواده و تربیت فرزند&nbsp; </a></font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/akhlaq-s/FEHREST.HTM"> </a></font></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><div align="right"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.hawzah.net/fa/bookview.html?BookID=45325&amp;BookArticleID=0&amp;AssetID=1" style="color: rgb(0, 0, 0);">اخلاق در قرآن جلد 1</a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/a_moashrat/FEHREST.HTM"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">، </span></a></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_q2/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">2 </a>، <a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/akhlaq_q3/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">3</a></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/a_moashrat/FEHREST.HTM"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اخلاق معاشرت</span></a></font><br><div><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="C965_LblSubjectPath"><a href="http://www.hawzah.net/fa/subjects.html?AssetID=0&amp;SubjectId=83967&amp;UrlSubject=Subjects.html&amp;UrlItem=ItemList.html&amp;Mode=tree"><font color="#000000">اخلاق و تربیت اسلامی<font size="2">-دانشنامه<br></font></font></a></span></font></font></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000000"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/akhlagh" target="" title=""><font color="#000000">اخلاق و تربیت اسلامی</font></a></font></font><div><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/library?c=24" target="" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اخلاق و عرفان</font></span></a><div><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://www.ghadeer.org/aqaed/asrar_eb/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">اسرار عبادات<br></a></font></font></font></font><div><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">ا<a href="http://ketaab.iec-md.org/DOAA/al-moraaqebaat_maleki-tabrizi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">لمراقبات ، آیت الله حاج میرزا جواد ملكى تبریزى (ره )</font></font></font></a></font></font></div></div></div><font size="2"><a href="http://www.akhlagh.net/datalib/onlines/libakhlagh/jameakhlagh/243-aaen-tazkyeh.htm" target="" title=""><font color="#000000">آئین</font> <font color="#000000">تزکیه</font></a></font><a href="http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/KHODSAAZI/aaein_tazkieh_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#000000"> </font><br></font></font></a><div><font size="2"><a href="http://www.vaezoon.ir/Portal/Cultcure/Persian/CategoryID/13743/CaseID/106246/71253.aspx" target="" title=""><font color="#000000">باده</font> <font color="#000000">گلگون</font></a></font><div><font size="2"><a href="http://www.akhlagh.net/datalib/onlines/libakhlagh/jameakhlagh/25-barname-solok-dar.htm" target="" title=""><font color="#000000">برنامه سلوك در نامه</font> <font color="#000000">هاى سالكان</font></a></font></div></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/a_gholob/FEHREST.HTM">ترجمه ارشادالقلوب دیلمى</a></font><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/tr_tar/FEHREST.HTM">تحلیلى بر روشهاى تربیت نفس و اهداف آن در فرهنگ وحى</a></font><br><div><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/Zadosalk/zadsalk.html"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">توشه سالکان</font></a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/j_noor/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">جلوه های نور</a></font><br><div><font size="2"><font color="#000000"><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/hekmat_amali_qiyaathi-kermaani_fehrest.html" target="" title=""><font color="#000000">حكمت عملى<br></font></a></font></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/daastaanhaa_mardaan_khodaa_mirkhalafzaadeh_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">داستانهایى از مردان خدا</font></a></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div></div></div><div><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.howzeh-meybod.ir/lesson/fa/moral"><font color="#000000">درس اخلاق</font></a></font></font></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/library?c=10" target="" title=""><font color="#000000">دروس اخلاق اسلامی</font></a><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.andisheqom.com/other/books-view.php?subjectid=10"><br></a></font><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/serat_hamid/fehrest.htm" target="" title=""><font size="2"><font color="#000000">دستور العمل هاى اخلاقى</font> <font color="#000000">و عرفانى</font></font></a><br><div><div><font size="1"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/r_khodsaz/FEHREST.HTM">راه خودسازى (چهل مجلس )<br></a></font></font></font><div><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/roh_erfan/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">راه نجات<br></a></font></font></font></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://akhlagh.porsemani.ir/node/1340" target="" title=""><font color="#000000">صفات پسندیده و نكوهیده،«شیخ صدوق»(ره)</font></a></font></div><div align="right"><font color="#000000"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/qessehaaye_taaqdis_ostaadvali_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">طاقدیس</font></font></font></a></font></div></div></div></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/elm_akhlq1/FEHREST.HTM">علم اخلاق اسلامى (ترجمه كتاب جامع السعادات)ج 1 </a>، <a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/elm_akhlq2/FEHREST.HTM">2 </a>، <a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/elm_akhlq3/FEHREST.HTM">3</a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><a href="http://www.ghadeer.org/author/motahary/61/pages/fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فلسفه اخلاق</span></font></a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></font><div><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://ghadeer.org/site/qasas/index.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">قصص<br></a></font></font></font></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/ketaabkhaaneh_akhlaaq.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">کتابخانه اخلاق اسلامی</font></font></a></div></div><a href="http://akhlagh.porsemani.ir/node/524" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">گامی در مسیر(خودسازی و معرفت)</span></font></font></font></a><br><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/EIN_HIAT/FEHREST.HTM">گزیده عین الحیاة در اخلاق</a></font></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.hawzah.net/fa/bookview.html?BookID=45278&amp;BookArticleID=0&amp;AssetID=1"><br></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/ganjineh_akhlaq_jeld_1_faatemi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">گنجینه اخلاق «جامع الدرر» (جلد اول)</font></font></a><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; ،&nbsp;<a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/ganjineh_akhlaq_jeld_2_faatemi_fehrest.html" target="" title=""> جلد دوم </a>&nbsp; </font></font><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/ganjineh_akhlaq_jeld_1_faatemi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></a></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.hawzah.net/fa/bookview.html?BookID=45304&amp;BookArticleID=0&amp;AssetID=1">مبادی اخلاق در قرآن</a></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.hawzah.net/fa/bookview.html?BookID=45278&amp;BookArticleID=0&amp;AssetID=1"><br></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/mabaani_akhlaaq_nazari_naraaqi_nasiri_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">مبانى اخلاق نظرى از دیدگاه ملا مهدى نراقى‏</font></font></a></div><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.emamieh.com/fa/bookview.html?ItemID=45321" target="" title=""><font color="#000000">مبانى نظرى تزكیه</font></a></font></font></div></div><div style="text-align: right;" align="right"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/imam_rah/jahad_akbr/681_fehrest.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">مبارزه با نفس ، </a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/jaha_nafs/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">2 </a>،&nbsp; <a href="http://ketaab.iec-md.org/KHODSAAZI/jahaad-baa-nafs_horre-aameli_fehrest.html" target="" title="">3</a><div><a href="http://www.hawzah.net/fa/book/bookview/45302/0" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مراحل اخلاق در قرآن کریم</span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></a><a href="http://www.hawzah.net/fa/book/bookview/45302/0" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font></a><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><br></div><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/mearaajossaada_naraaqi_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">معراج السعادة</span></font></a></div><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/NAZ_NIAZ/FEHREST.HTM">ناز و نیاز</a></font><font size="2"><a style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.shiasearch.com/index/run/fa/main/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html"><br></a></font></font></font></div><div align="right"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/nardeban/nardeban.htm" style="color: rgb(0, 0, 0);">نردبان آسمان «مجموعه اى از درسهاى اخلاق حضرت آیة الله بهاءالدینى</a></font><br><div align="right"><font color="#000000"><a href="http://ketaab.iec-md.org/KHODSAAZI/nafs_ansaariyaan_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><font color="#000000">نفس<br></font></font></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/AKHLAAQ/nezaam_akhlaqi_islam_sobhaani_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">نظام اخلاقی اسلام</font></a></div></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/vaje_akh/fehrest.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);">واژه های اخلاقی از اصول کافی</a></font><br></div><p> </p> text/html 2012-03-04T17:16:36+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن سوال و جواب http://noornameh.mihanblog.com/post/11 <font size="2"></font><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364664818/soal.jpg"></div><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br></span></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.aviny.com/Ahkam/maraje/Index.aspx" target="" title=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></a></font><br></div><font size="2"><a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/10267/index.htm" target="" title="">باورها و پرسشها</a></font><br><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.ghorany.blogsky.com/" target="" title="">پاسخ به سوالات قرآنی</a></font></div></div><font size="2"><a href="http://x-shobhe.com/" target="" title="">پاسخ به شبهات</a></font><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.valiasr-aj.com/fa/list.php?bank=question" target="" title="">پاسخ ها</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/cats?c=2&amp;t=qa" target="" title="">پرسش و پاسخ</a> ،&nbsp;<a href="http://www.hawzah.net/fa/questionselfalphabet" target="" title=""> 2&nbsp;</a> ، <a href="http://www.ahl-ul-bait.com/fa.php/page,ques.ques" target="" title="">3 </a></font><br><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/82_porsesh/82_porsesh_dastghaib_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">۸۲ پرسش</font></a><br><font size="2"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="color:black"> </span></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="color:black"><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/35029/-%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-665-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1-" target="" title="">665 پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبائی قدس سره</a></span></font></font></font></div></div><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.porseman.org/"><span style="color:black">پرسمان</span></a><span style="color:black"> </span></span><a href="http://porseman.mihanblog.com/" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://porseman.mihanblog.com/" target="" title="">پرسمان احکام<span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></a><a href="http://www.porseman.org/"><span style="color:black"></span></a><span style="color:black"></span></font> </div><font size="2"><a href="http://www.porsemani.ir/index.html" target="" title="">پرسمان دانشجو</a><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.porsemanequran.com/" target="_top"><span style="color:black"></span></a></span></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.pasokhgoo.ir/node/2070" target="" title=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">پرسمان عصمت</span></a><a href="http://www.porsemanequran.com/" target="_top"><span style="color:black"></span></a><br><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.porsemanequran.com/" target="_top"><span style="color:black"></span></a></span></font></div><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.porsemanequran.com/" target="" title="">پرسمان قرآن</a><span style="color:black"></span><span style="color:black"><a href="http://porsojoo.info/"><br> </a></span></span><a href="http://www.javab.ir/" target="" title="">جستجوگر اسلامی جواب<span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color:black"></span></span></a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=1164&amp;id_matn=48788" target="" title=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color:black"></span></span></a></font><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=1164&amp;id_matn=48788" target="" title="">جوانان و پرسش های اخلاقی</a></font></div></div><font size="2"><a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/2417/index.htm" target="" title=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color:black"></span></span></a><a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/2417/index.htm" target="" title=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color:black">چهل سوال اخلاقی و عرفانی از امام خمینی قدس سره</span></span> ( خورشید عرفان )</a><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.soalcity.ir/"><span style="color:black"><br></span></a></span></font><div align="right"><font face="Tahoma" size="2"><span lang="fa"></span></font><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=534&amp;id_matn=18762" target="" title=""><font face="Tahoma"><span lang="fa">ده پاسخ پیرامون غیبت امام مهدى</span></font> ( عج )</a><br><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.soalcity.ir/"><span style="color:black"></span></a></span></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.eporsesh.com/" target="" title="">سامانه پاسخگویی به&nbsp; سوالات و شبهات دینی</a></font></div><div align="right"><font size="2">سوالات و احکام شرعی :<br></font></div><font size="2"><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/62947/_%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%E2%80%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A%E2%80%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%E2%80%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D9%8A%E2%80%8C_%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%87/&amp;from=search&amp;&amp;query=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4&amp;field=&amp;collectionPID=0&amp;lang=&amp;count=20&amp;execute=true" target="" title=""></a><a href="http://www.aviny.com/Ahkam/maraje/Index.aspx" target="" title=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتباط با دفاتر</span> <span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">مراجع عظام تقلید</span></a><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18378&amp;CategoryID=0&amp;MarjaID=9&amp;SearchText=&amp;PageSize=10&amp;SearchType=1" target="" title=""><br></a><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/ahkam" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; استفتائات</a><a href="http://www.andisheqom.com/Files/ahkam.php?idVeiw=2155&amp;level=4&amp;subid=2155" target="" title=""><br></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18378&amp;CategoryID=0&amp;MarjaID=9&amp;SearchText=&amp;PageSize=10&amp;SearchType=1" target="" title="">رساله ده فقیه</a><a href="http://www.soalcity.ir/ahkam" target="" title=""><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوالات شرعی</a><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.soalcity.ir/"><span style="color:black"><br>شهر سوال</span></a> <span style="color:black"><a href="http://www.andisheqom.com/"><br></a></span></span></font><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color:black"><a href="http://www.andisheqom.com/">مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات</a></span><a href="http://www.pasokhgoo.org/"><span style="line-height: 115%; color: black;"><br> </span><span class="field-content"><span style="line-height: 115%; color: black; text-decoration: none;">مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی</span></span></a></span><a href="http://www.soalcity.ir/moshaver" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=851&amp;GroupID=285" target="" title="">مشاوره </a></font></div><font size="2"><a href="http://www.soalcity.ir/moshaver" target="" title="">مشاوره و خانواده</a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=284&amp;id_matn=15054" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.wikiporsesh.ir/alphalist" target="" title="">ویکی پرسش</a></font></div><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=284&amp;id_matn=15054" target="" title=""></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/QAAEM/100_porsesh_pasokh_imam_zamaan_rejaali-tehraani_fehrest.html" target="" title="">یكصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان</a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=284&amp;id_matn=15054" target="" title=""><br></a></font><div align="right"><br></div><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span class="field-content"><span style="line-height: 115%; color: black; text-decoration: none;"></span></span><a href="http://www.pasokhgoo.org/"><span class="field-content"><span style="line-height: 115%; color: black; text-decoration: none;"></span></span></a></span></font><font size="2"> </font> text/html 2012-03-04T17:13:14+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن اصحاب ، علماء ، مشاهیر و فرزانگان http://noornameh.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364664926/olama.jpg"></div> <span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://raheroshan.com/main/?p=tex&amp;gr=64"><span style="color:black"><br></span></a></span><font size="2"><a href="http://raheroshan.com/main/?p=tex&amp;gr=64"><br></a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=750&amp;id_matn=24752" target="" title="">اباذر غفاری <br></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OSVEHHAA/osvehhaaye_nezaami_sadr_islam_abbaasi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black">اسوه های نظامی صدر اسلام</span></span></font></a><br><font size="2"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://raheroshan.com/main/?p=tex&amp;gr=64"><span style="color:black"></span></a></span></font></div><font size="2"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.quransaed.ir/home?p_p_id=extAssetPresenter&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;groupId=49021&amp;ext_classNameId=10067&amp;struts_action=/ext/asset_presenter/view&amp;layout_category=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&amp;tag=%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%28%D8%B5%29%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&amp;ext_folksonomy=false" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black">اصحاب</span></span><span style="color:black"></span></a><a href="http://www.quransaed.ir/home?p_p_id=extAssetPresenter&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;groupId=49021&amp;ext_classNameId=10067&amp;struts_action=/ext/asset_presenter/view&amp;layout_category=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&amp;tag=%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%28%D8%B5%29%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&amp;ext_folksonomy=false" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></a></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span><a href="http://www.imam-khomeini.com/DefaultN.aspx"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"><br></span></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=39&amp;id_matn=1744" target="" title="">آقا بزرگ تهرانى<br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=39&amp;id_matn=1744" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></a><a href="http://ketaab.iec-md.org/OSVEHHAA/oveys_qarani_yektaaei_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">اویس قرنى<br></font></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/bahjat_baaqizaadeh-polaami_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">برگى از دفتر آفتاب،شرح حال حضرت آیت اللّه العظمى بهجت</font></a></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://lib.eshia.ir/26293/1/17" target="" title="">بـــزرگ زنان صدر اســلام</a></font><a href="http://ketaab.iec-md.org/KHAANEVAADEH/bozorg-zanaan_sadr_islam_heidari_fehrest.html" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/HOKOOMAT_ISLAM/bidaargaraan_aqaalim_qibleh_hakimi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">بیدارگران اقالیم قبله</font></a></div></div></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OSVEHHAA/abo_hajar-ibn-odaii_mohaddethi_fehrest.html" target="" title="">حجر بن عدى</a></font><br><div align="right"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> <a href="http://ketaab.iec-md.org/OSVEHHAA/hamzeh_najmi_fehrest.html" target="" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حمزه (ع)</font><br></a></span><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ketaab.iec-md.org/hayaat_aarefaaneh_farzaanegaan/hayaat_aarefaaneh_farzaanegaan_sadri-maazandaraani_fehrest.html" target="" title=""><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">حیات عارفانه فرزانگان<br></span></a></font><font size="2"><a href="http://ahlolbait.com/tags/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" target="" title="">داستانهای علماء شیعه</a></font><br><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"></span></div><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/hekayat/Modares/FEHREST.HTM" target="" title="">داستانهای مدرس</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.imam-khomeini.com/DefaultN.aspx"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></a></font></div><div align="right"><div align="right"><font size="2"></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/jostejo_ostad/fehrest.htm" target="" title="">در جستجوى استاد </a></font><a href="http://ketaab.iec-md.org/jostejooye_ostaad/jostejooye_ostaad_hasanzaadeh_fehrest.html" target="" title=""></a><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/daryaaye_erfaan_haashemiyaan_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">دریـاى عـرفـان (زنـدگـی نـامـه آیت الله سید على قاضى )<br></font></a></div></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/site/qasas/lib/4farz/fehrest.HTM" target="" title="">درس زندگی(چهار علامه)<br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ghaemiyeh.ir/search?sobi2Task=sobi2Details&amp;sobi2Id=248" target="" title="">دستور العملهای عرفانی از علمای بزرگ اخلاق </a></font></div></div></div><font size="2"><a href="http://www.imam-khomeini.com/web1/persian/default.aspx" target="" title="">روح الله الموسوی الخمینی(ره)</a><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">&nbsp; </span><span style="color:black">،&nbsp; </span><a href="http://www.shareh.com/persian/imam/index.htm" target="" title=""><span style="color:black">امام خمینى قدس سره الشریف</span>&nbsp; </a><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">،&nbsp; </span><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/roh_erfan/FEHREST.HTM"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">روح عرفانی روح الله&nbsp;</span></a><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"> ، <a href="http://ketaab.iec-md.org/ketaabkhaaneh_khomeini.html" target="" title="">کتابخانه&nbsp; </a></span><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/roh_erfan/FEHREST.HTM"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"></span></a><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/roh_erfan/FEHREST.HTM"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"></span></a> <br></font></div><div align="right"><font size="2"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=132&amp;id_matn=5661" target="" title="">حبیب بن مظاهر</a></span><br></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OSVEHHAA/zendegaani_hazrat_abdulazim_saadeghi-ardestaani_01.html" target="" title="">زندگانى حضرت عبدالعظیم (ع)</a>&nbsp; </font></div></div><font size="2"><a href="http://books.masoumeh.com/?id=10"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></a></font><div align="right"><div align="right"><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=770&amp;id_matn=26089" target="" title="">زندگانى سفیر حسین علیه السلام مسلم بن عقیل علیه السلام</a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=770&amp;id_matn=26089" target="" title=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"></span></a>&nbsp; ،&nbsp; <a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=115&amp;id_matn=4946" target="" title="">2&nbsp; </a>&nbsp; <br></font></div><font size="2"><a href="http://books.masoumeh.com/?id=10"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></a></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/public/application/index/olama" target="" title="">زندگینامه علما و بزرگان شیعه</a><br><a href="http://books.masoumeh.com/?id=10"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black"></span></a></font></div><font size="2"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://zaerin.ir/sharepage.htm.php?module=holysman&amp;start=0"><span style="color:black"></span></a></span></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=235&amp;id_matn=10908" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سلمان فارسى</span></a><br></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=756&amp;id_matn=24859" target="" title="">سلمان و بلال<br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/didaar_abraar_ibn-taavoos_abiri_fehrest.html" target="" title="">سید بن طاووس</a><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/seyed-jamaal_mosleh_bidaar_movassaghi_fehrest.html" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black"></span></span></a><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black"></span></span> </font></div></div><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/seyed-jamaal_mosleh_bidaar_movassaghi_fehrest.html" target="" title="">سید جمال الدین اسد آبادی</a></font><br><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/seyed_mohammad-kaazem_yazdi_bazrafshaan_fehrest.html" target="" title=""><div align="right"><font size="2">سید محمد كاظم یزدى</font></div></a><div align="right"><font size="2"><a href="http://lib.eshia.ir/26101/1/29" target="" title="">شهداى كربلا</a><a href="http://ketaab.iec-md.org/IMAM_HOSSEIN/shohadaaye_karbalaa_roshandel_fehrest.html" target="" title=""></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/shaikh_zaahed_jaafari_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">شیخ محمد حسین زاهد</font></a></div></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OSVEHHAA/shaikh_mofid_aameli_fehrest.html" target="" title="">شیخ مفید</a>&nbsp; <br></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/bahrololoom_aliloo_fehrest.html" target="" title="">علامه بحرالعلوم</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.shareh.com/persian/personalities/index.htm"><span style="color:black"></span></a></font><br></div></div></div></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/fa/daneshvaralphabet" target="" title="">علما و بزرگان</a></font></div><font size="2"><a href="http://www.andisheqom.com/Files/olama.php" target="" title=""></a></font><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/naabegheh_najaf_sehhati-sardroodi_fehrest.html" target="" title=""><font size="2">غروى اصفهانى</font></a></div><font size="2"><a href="http://www.shareh.com/persian/personalities/index.htm" target="" title="">فرزانگان<span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black"></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></a><br></font><a href="http://nbo.ir/" target="" title=""><font size="2">فرهیختگان تمدن شیعه</font></a><font size="2"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black"><a href="http://www.e-resaneh.com/persian/essays.aspx?id=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86"><br></a></span></span></font><div align="right"><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=209&amp;id_matn=9137" target="" title="">فقهاى نامدار شیعه</a><br></span></font><a href="http://www.imamalinet.net/FA/Mostabser/List/" target="" title=""><font size="2">فهرست الفبایی شخصیت ها</font></a></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://rasekhoon.net/article/show/136277/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%282%29/" target="" title="">كتابشناسی علما و بزرگان</a><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/mardaane_elm_amal_jeld_8_hosseini_fehrest.html" target="" title=""></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/golshan_abraar_jeld_1_fehrest.html" target="" title="">گلشن ابرار&nbsp; ج1&nbsp;</a></font> ،&nbsp;<a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/golshan_abraar_jeld_2_fehrest.html" target="" title=""> <font size="2">جلد ۲</font></a><font size="2"></font></div><font size="2"><a href="https://www.imamali.net/?id=1493" target="" title="">مالک اشتر</a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=765&amp;id_matn=25687" target="" title=""></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/mardaane_elm_amal_jeld_1_hosseini_fehrest.html" target="" title="">مردان علم در میدان عمل ج1 </a>، <a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/mardaane_elm_amal_jeld_2_hosseini_fehrest.html" target="" title="">2&nbsp; </a>، <a href="http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/2433/2433_4.htm" target="" title="">4 </a>،<a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/mardaane_elm_amal_jeld_5_hosseini_05.html" target="" title=""> 5&nbsp; </a>، <a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/mardaane_elm_amal_jeld_6_hosseini_06.html" target="" title="">6</a> ، <a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/mardaane_elm_amal_jeld_7_hosseini_fehrest.html" target="" title="">7 </a>، </font><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/mardaane_elm_amal_jeld_8_hosseini_fehrest.html" target="" title="">8</a> </div><div align="right"><div align="right"><a href="http://www.al-thekr.org/MOHADSIN/INDEX.HTM" target="" title=""><font size="2">محدثین</font></a></div><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/Moslem/Index.htm" target="" title="">مسلم ابن عقیل<br></a></font><div align="right"><a href="https://takhtefoulad.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/Mashahir" target="" title=""><font color="#000000">مشاهیر مدفون در تخت فولاد اصفهان</font></a><font size="2"><br><a href="http://ketaab.iec-md.org/DAASTAAN/maqaamaat_mardaan_khodaa_mirkhalafzaadeh_fehrest.html" target="" title="">مقامات مردان خدا</a></font></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/Per/K/MlaFatho/Index.htm" target="" title="">ملا فتح الله اصفهانى شیخ شریعت</a></font></div></div></div><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.aviny.com/bozorgan/ayatollah-mirza-javad-agha-maleki-tabrizi/main.aspx" target="" title=""><span style="color:black">میرزا جواد آقا ملكی تبریزی</span></a><br><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=102&amp;id_matn=4654" target="" title=""><span style="color:black"></span></a></font></div><font size="2"><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=102&amp;id_matn=4654" target="" title=""><span style="color:black">میثم تمار</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span><span style="color:black"></span><span style="color:black"></span><span style="color:black"></span></a><a href="http://shiastudies.net/library/Subpage/Book_Matn.php?syslang=3&amp;id=102&amp;id_matn=4654" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black"></span></span></a></font><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="2"><span style="color:black"></span></font><a href="http://www.e-resaneh.com/persian/essays.aspx?id=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86"><span style="color:black"><br></span></a></span><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/OLAMAA/najaashi_amaani_fehrest.html" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نجاشى</span></a><a href="http://www.e-resaneh.com/persian/essays.aspx?id=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86"><span style="color:black"></span></a><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.e-resaneh.com/persian/essays.aspx?id=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86"><span style="color:black"></span></a></span></div><div align="right"><a href="http://ketaab.iec-md.org/neshaan_bineshaanhaa/neshaan_bineshaanhaa_meqdaadi-esfahani_fehrest.html" target="" title=""><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نشان از بى نشانها</span></a><a href="http://www.e-resaneh.com/persian/essays.aspx?id=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86"><span style="color:black"></span></a><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.e-resaneh.com/persian/essays.aspx?id=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86"><span style="color:black"></span></a></span></div> text/html 2012-02-11T11:30:53+01:00 noornameh.mihanblog.com حسن سایر پیوندها http://noornameh.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: right;"><div align="right"><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364664792/sayerpeyvandha.jpg"></div></div><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.ghadeer.org/aqaed/asrar_eb/FEHREST.HTM" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font><br></font></a></font><font size="2"><a href="http://www.eshia.ir/Default.htm" target="" title="">ارتباط شیعی</a><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;"><a href="http://www.andisheqom.com/"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="AR-SA"></span></a></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;"><a href="http://www.andisheqom.com/"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="AR-SA">اندیشه قم</span></a></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span><br></font><div style="text-align: right;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: black;"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></span></font><font size="2"><a href="http://aqrazavi.org/index.php?newlang=far" target="" title="">پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی<br></a></font><div align="right"><font size="2"><a href="http://www.hawzah.net/" target="" title="">پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت<br></a><a href="http://www.ahlulbaytportal.com/fa.php" target="" title="">پایگاه مجمع جهانی اهل البیت</a><a href="http://www.hawzah.net/" target="" title=""><br></a></font></div><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: black;"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></span></font></font></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></font></font><font size="2"><a href="http://zaerin.ir/calendar.htm" target="" title="">تقویم شیعه</a><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.shiasearch.com/index/run/fa/main/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.shiasearch.com/index/run/fa/main/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></a></font><br></font><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></a></span><a href="http://www.shiasearch.com/index/run/fa/main/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html" target="" title="">جستجو گر پایگاههای شیعی</a></font></div><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></a></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://nojumi.org/farsi/qebleh/index.htm"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA">جهت یاب قبله</span></a><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/roh_erfan/FEHREST.HTM"><span style="color:black"></span></a></span><a href="http://www.noornameh.ir/www.hawzah.net"><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></a><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="color:black"><a href="http://aqrazavi.org/index.php?newlang=far"><span style="color:black"></span></a></span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><a href="http://www.howzehmarvi.com/"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="AR-SA"></span></a><a href="http://www.owghat.com/default.aspx"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="AR-SA"></span></a></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><a href="http://www.owghat.com/default.aspx"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;" lang="AR-SA"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></font></span></a></span><a href="http://www.parsiblog.com/Times.aspx" target="" title="">راهنمای اوقات شرعی شهرهای ایران<br></a></font><div align="right"><a href="http://www.quranstudies.ir/" target="" title=""><font size="2">علم الکتاب</font></a></div><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/home/" target="" title=""><div align="right"><font size="2">كتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)</font></div></a><a href="http://www.al-shia.org/html/far/index.php" target="" title=""><font size="2">مرکزاطلاع رسانی آل البیت</font></a><a href="http://lib.ahlolbait.com/parvan/home/" target="" title=""><div align="right"><div align="right"></div></div></a><font size="2"><a href="http://www.islamicdoc.org/" target="" title="">مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی</a></font><br><div align="right"><font size="2"><a href="http://ketaab.iec-md.org/" target="" title="">مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن</a></font></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/kashkol/fehrest.htm"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; color: black;" lang="AR-SA"></span></a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal" align="right"><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.ghadeer.org/akhlagh/kashkol/fehrest.htm"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt; color:black" lang="AR-SA"></span></a></span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://www.andisheqom.com/"><span style="color:black"></span></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"></span></p>